Hoppa till innehåll
Nyheter
Arbetsuppgifter kommer inte att hinnas med i sommar 

Arbetsuppgifter kommer inte att hinnas med i sommar 

En majoritet av läkarna bedömer att det ordinarie arbetet inte kommer att hinnas med i sommar. Det visar en ny undersökning från Läkarförbundet, som vill se att staten tar ett större ansvar.
Nyhet

- Bristen på personal i vården under sommaren är en årlig följetong som drabbar patienterna. Den innebär också att det inte finns några marginaler alls för att hantera en akut kris. För varje år som går blir det tydligare att staten behöver ta ett ökat ansvar för hälso- och sjukvårdens finansiering och styrning, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.   

En ny medlemsundersökning från Läkarförbundet visar att nära hälften av läkarna bedömer att arbetsplatsen inte har tillräckligt med personal för att hinna med de ordinarie uppgifterna under årets sommarsemestrar. Drygt åtta av tio tror att de inte alls eller bara delvis kommer att klara av de ordinarie arbetsuppgifterna.  

Undersökningen, där 1 650 läkare deltog, visar också att en majoritet bedömer att arbetsplatsen är oförberedd på en akut kris. Strax under var fjärde upplever att arbetsplatsen är förberedd.  

- Att det saknas personal medför att viktig vård uteblir, men betyder också att vården har svårt att skala upp om det sker en akut kris. Idag saknas det 2 230 disponibla vårdplatser i hela landet. Sverige behöver ha så många vårdplatser att det finns marginaler i vardagen och möjlighet att skala upp i kris, säger Sofia Rydgren Stale.   

Nationella vårdkompetensrådet presenterade nyligen en nationell plan för vårdens kompetensförsörjning på uppdrag av regeringen. Planen innehåller 25 insatser inom olika områden för att på sikt kunna säkra behovet av kompetens i hälso- och sjukvården. Läkarförbundet menar att många regioner saknar förmåga att se till att insatserna blir verklighet, och vill se att staten tar ett större ansvar.    

- Medan staten driver på för att hälso- och sjukvården ska dimensioneras utifrån befolkningens behov, dimensionerar nu regionerna vården efter rådande budgetläge. Denna ineffektiva styrning av vården måste upphöra. Staten behöver ta ett större ansvar för hälso- och sjukvårdens finansiering och styra tydligare, säger Sofia Rydgren Stale. 

Om undersökningen

Enkäten genomfördes 20-29 maj. 1 705 läkare svarande och svarsfrekvensen är 38 procent. Svaren är viktade för att vara representativa för medlemsgruppen. Läkarförbundet har drygt 58 000 medlemmar.

Undersökningen i media


Fler nyheterVårdkrisen började långt innan inflationen skenade

I en intervju med SVT framhöll statsminister Ulf Kristersson att han inte ville kalla det allvarliga läget inom vården för en vårdkris. Statsministern menade att sjukvården har det tufft varje sommar och framhöll att den nuvarande krisen inom vården i …
Nyheter

Läkarförbundet lyfter god och nära vård på Almedalen

Idag arrangerar Läkarförbundet ett seminarium om skälen till att omställningen till god och nära vård går så långsamt. En utgångspunkt för samtalet är förbundets kartläggning av regionernas arbete mot riktvärdet 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Arbetsuppgifter kommer inte att hinnas med i sommar