Hoppa till innehåll
Nyheter
Trygghet, omställning och anställningsskydd

Trygghet, omställning och anställningsskydd

Läkarförbundet och Saco välkomnar utredningarna om trygghet, omställning och anställningsskydd, som presenterades i veckan. Det nya studiestödet för anställda är en välkommen reform.

Nyhet

De tre utredningarna som överlämnats till regeringen innehåller förslag på hur staten ska uppfylla villkoren i partsöverenskommelsen mellan PTK, Svenskt Näringsliv, IF Metall och Kommunal (som Läkarförbundet genom SACO och PTK står bakom). Förutom ett nytt offentligt studiestöd handlar det bland annat om en ny omställningsorganisation, och förändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS. I oktober 2020 ställde sig Läkarförbundet och Saco bakom överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Satsningarna på studiestöd måste även matchas med rätt utbud av utbildningar anpassat för akademiker som behöver fylla på sin kompetens mitt i karriären. Högskolan och yrkeshögskolan behöver rustas när fler söker sig till högre utbildning för att ställa om och utveckla sin kompetens.

En viktig fråga för Läkarförbundet och Saco har varit att lagstiftningen måste ta hänsyn till hela arbetsmarknaden, såväl offentlig som privat sektor. Vi värnar särskilt att reformen också omfattar offentlig sektor och att det inte blir en obalans mellan möjligheterna för privat respektive offentlig sektor.

Mer om utredningarna och processen framåt går att läsa på regeringens hemsida.

Nedan följer ett urval av de förändringar som föreslås träda i kraft under nästa år:

Arbetsrätt Saklig grund för uppsägning av personliga skäl, ändras till sakliga skäl. Till sakliga skäl hänförs till exempel allvarligare brott mot anställningsavtal, arbetsvägran, samarbetssvårigheter, missbruk eller brott.

Vid en tvist om uppsägning, så upphör anställningen efter uppsägningstiden till skillnad från de gamla reglerna där anställningen bestod fram tills tvisten var avgjord. Detta minskar arbetsgivarens kostnader. Den uppsagde ska inte stängas av från rätten till a-kassa. I det fall en rättstvist skulle komma fram till att uppsägningen är ogiltig så ska det utdöma skadeståndsbeloppet vara högre än nu gällande praxis. Enligt partsöverenskommelsen ska en arbetsgivare som gör en felaktig personlig uppsägning betala ett skadestånd på 135 000 kronor.

Anställningsformen allmän visstidsanställning avskaffas, och en ny anställningsform särskild visstidsanställning införs. För att en sådan anställning ska övergå till en tillsvidareanställning krävs att arbetstagaren har arbetat i 12 månader, till skillnad från dagens regler som är 24 månader.

En ny reglering gällande omregleringen av en anställds sysselsättningsgrad, så kallad hyvling, införs vilket innebär att den anställde har rätt till tre månader med den tidigare lönen för att anpassa sig till sänkt arbetstid.

Omställning Ett nytt offentligt omställnings- och kompetensstöd införs, som även omfattar de anställda som står utanför kollektivavtal. Omställningsstödet omfattar även visstidsanställda. En läkare ska kunna kvalificera sig till det nya offentliga studiestödet genom åtta års arbete. En förutsättning för stödet är att studierna stärker personens framtida ställning på arbetsmarknaden. Stödet ska kunna ges under 44 veckors heltidsstudier och ersättning om högst 20 400 kronor i månaden, utöver detta ska en arbetstagare kunna få ett kompletterande studiestöd som bekostas av arbetsgivaren.


Fler nyheterVårdkrisen började långt innan inflationen skenade

I en intervju med SVT framhöll statsminister Ulf Kristersson att han inte ville kalla det allvarliga läget inom vården för en vårdkris. Statsministern menade att sjukvården har det tufft varje sommar och framhöll att den nuvarande krisen inom vården i …
Nyheter

Läkarförbundet lyfter god och nära vård på Almedalen

Idag arrangerar Läkarförbundet ett seminarium om skälen till att omställningen till god och nära vård går så långsamt. En utgångspunkt för samtalet är förbundets kartläggning av regionernas arbete mot riktvärdet 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Trygghet, omställning och anställningsskydd