Hoppa till innehåll
Nyheter
Statens styrning bör inte gå via SKR

Statens styrning bör inte gå via SKR

Idag presenterade utredningen En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner sitt betänkande (SOU 2024:43). Utredningen kommer bland annat fram till att överenskommelser mellan staten och SKR är en olämplig form av samverkan och att regeringen bör använda sina myndigheter i stället.
Nyhet

–Läkarförbundet instämmer i utredningens kritik. Vi har länge varit kritiska till den roll SKR haft i styrningen av hälso- och sjukvården. Den statliga styrningen bör gå via myndigheter och inte via en intresseorganisation, säger förbundets ordförande Sofia Rydgren Stale. 

Socialstyrelsen föreslås även få regionala kontor för att bättre kunna stödja kommunsektorn, och handlingsoffentlighet i SKR:s verksamhet ska utredas i särskild ordning.

–Den statliga styrningen av hälso- och sjukvården behöver bli mer strategisk och långsiktig och här har Socialstyrelsen en oerhört viktig roll. Regionala kontor kan vara en god idé för att ge myndigheten bättre förutsättningar. Men regionerna måste också börja samarbeta bättre med staten, säger Sofia Rydgren Stale.

–Vi delar också utredningens uppfattning att det är viktigt med insyn och transparens i SKR:s verksamhet. Det borde vara självklart att de ska omfattas av offentlighetsprincipen så att allmänheten kan granska hur de sköter sina uppdrag och hur de använder statliga medel, säger Sofia Rydgren Stale.


Fler nyheterVårdkrisen började långt innan inflationen skenade

I en intervju med SVT framhöll statsminister Ulf Kristersson att han inte ville kalla det allvarliga läget inom vården för en vårdkris. Statsministern menade att sjukvården har det tufft varje sommar och framhöll att den nuvarande krisen inom vården i …
Nyheter

Läkarförbundet lyfter god och nära vård på Almedalen

Idag arrangerar Läkarförbundet ett seminarium om skälen till att omställningen till god och nära vård går så långsamt. En utgångspunkt för samtalet är förbundets kartläggning av regionernas arbete mot riktvärdet 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare