Hoppa till innehåll
Pressrum
Gemensamt uttalande från Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet om Gaza

Gemensamt uttalande från Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet om Gaza

Pressmeddelande

Det mänskliga lidandet i Gaza är enormt. Som medmänniskor känner vi sorg och förtvivlan när civila dör av krigs- och terrorhandlingar, och som kollegor känner vi ilska och vrede när sjukhus attackeras och när sjukvårdspersonal utsätts för fara när de gör sina jobb. Sjukhus, sjukhustransporter, patienter och vårdpersonal måste fredas i alla konflikter. De får varken vara måltavla eller utgångspunkt för krigshandlingar.  

Den nuvarande situationen för civilbefolkningen i Gaza är fruktansvärd och inte minst har det påverkat möjligheterna att ge skadade vård. Det råder akut brist på sjukvårdsutrustning, smärtlindring, narkosmedel och andra läkemedel. Men också värme, mat och rent vatten.

Vårdförbundet och Sveriges Läkarförbund kräver att civila skyddas och att: 

  • Internationell humanitär rätt respekteras, att vårdpersonal, vårdinrättningar och vårdfordon inte attackeras och att sjukvårdsinrättningar aldrig får användas till annat ändamål än att vårda patienter.
  • Vårdpersonal ges möjlighet att behandla alla patienter som behöver vård och i enlighet med professionsetiska värderingar, inklusive principen om medicinsk neutralitet.   
  • Humanitära korridorer upprättas för att tillåta säker förmedling av hälsomateriel och humanitära förnödenheter till Gaza.  
  • En humanitär vapenvila i enlighet med den resolution som bland annat Sverige röstade för i FN:s generalförsamling 12 december. 

Sofia Rydgren Stale                                                                      Sineva Ribeiro
Ordförande                                                                                     Ordförande
Sveriges läkarförbund                                                                 Vårdförbundet

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Gemensamt uttalande från Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet om Gaza