Hoppa till innehåll
Pressrum
Läkare överklagar visselblåsardom

Läkare överklagar visselblåsardom

Den läkare som förlorade det första målet som rör visselblåsarlagen överklagar nu domen. Läkarförbundet, som stödjer läkaren, menar att tingsrättens dom är felaktig och vill nu att ärendet ska prövas i Arbetsdomstolen.
Pressmeddelande
Läkare överklagar visselblåsardom

– Vi menar att domstolen har gjort en felaktig bedömning av rättsläget. Vår förhoppning är nu att Arbetsdomstolen ska pröva ärendet, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Fallet rör en kirurg på en privatklinik i Mellansverige, som vid ett flertal tillfällen skrivit avvikelserapporter. Tingsrätten ansåg inte att varje enskild rapportering om brister var tillräckligt allvarlig. Däremot klargjorde domen att avvikelserapporter inom sjukvården kan omfattas av skyddet i lagen.

Läkaren begär nu prövningstillstånd i Arbetsdomstolen. Om det beviljas kommer domstolen att pröva sakfrågan. Läkarförbundet, som ger läkaren stöd i processen, menar att samtliga avvikelserapporter sammantaget innebär en visselblåsning av ett allvarligt missförhållande. Vidare menar förbundet att tingsrätten har graderat avvikelserna på ett sätt som inte har stöd i lagen.

Visselblåsarlagen, Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, har funnits sedan 2021, men har inte tidigare prövats i domstol.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare