Hoppa till innehåll

Folkhälsomyndighetens förslag till vägledning om Smittspårning vid objektburen smitta – Vägledning enligt miljöbalken

Stockholm, 21 juni 2021
Till: Folkhälsomyndigheten
Gem 2021/0108

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerad vägledning på remiss från Folkhälsomyndigheten och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet anser att vägledningen är utförlig och ger handfasta råd vid utredning av objektburna smittor. Kapitlet om vilket ansvar olika aktörer har och vilket stöd de kan ge vid smittspårning förtjänar särskilt beröm.

Vi stödjer förslaget utan ytterligare kommentarer eller tillägg.

I detta remissvar har vi samrått med Smittskyddsläkarföreningen.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Eva Stina Lönngren
Utredare, avdelningen för Politik och Profession
evastina.lonngren@slf.se

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Folkhälsomyndighetens förslag till vägledning om Smittspårning vid objektburen smitta – Vägledning enligt miljöbalken