Hoppa till innehåll

Annonsera i Ortopediskt Magasin

Utgivning
Ortopediskt Magasin utkommer 4 gånger per år i vecka 12, 24, 40 och 52.

OM 1: v 12 (annonsmaterial till redaktion 15 feb)
OM 2: v 24 (annonsmaterial till redaktion 20 maj)
OM 3: v 42 (annonsmaterial till redaktion 14 sept)
OM 4: v 52 (annonsmaterial till redaktion 23 nov)


Upplaga
2 000 exemplar


Annonspriser
1/1: 16 000 kr
Sid 2 och 3: 17 500 kr
Sista sidan: 19 000 kr
Mittuppslag 25 000 kr
1/2 sida: 11 500 kr
1/3 sida: 10 000 kr
1/4 sida: 8 000 kr


Annonsmått (mm)

Kvartssida: 90 × 135
Halvsida (stående): 90 × 270
Halvsida (liggande): 180 × 135
Helsida, utfallande: 210 × 297 + 5 mm på varje kant.


Material
Material skall inkomma senast två veckor före utgivning. Skickas som tryckfärdig PDF. 300 DPICMYK-färger.


Skickas till
annons@ortopedi.se

Ytterligare information/frågor/prisuppgifter för andra önskemål (t ex istoppsblad) samt bokning av annonser:
Erik Lind, e-post: annons@ortopedi.se