fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.


Att vara mentor till unga chefer ger mycket tillbaka

En grupp yngre chefer får regelbundet träffa höga erfarna chefer för att utvecklas i sitt ledarskap.

”Lösningarna trillar ner när adepterna får verbalisera. Det ger mig mycket också.”
säger Kristina Myhr Eriksson.

Kristina Myhr Eriksson Närsjukvårdschef i Norrbotten

”Det är viktigt att adepten känner att hen kan utvecklas utifrån sin egen personlighet med styrkor och svagheter. Efter hand slipas kantigheter bort”
säger Lena Karlsson.

”Vi arbetar mycket med att få balans i livet. Man kan göra allt, men inte allt samtidigt”
säger Görel Nergelius.

Det har tidvis varit svårt att locka läkare att bli chefer. Det tar tolv år att bli färdig specialistläkare, sen ska den kliniska och den akademiska karriären hållas igång. En del börjar doktorera under AT- eller ST-tjänstgöringen; att då bli chef med personal- och budgetansvar kan kännas som ett steg i fel riktning. Att få förfinas och utvecklas som specialist och forskare är för många mer lockande. Men det börjar vända.

”Det måste finnas riktiga förutsättningar för att bli chef med bra stöd”
säger Lena Karlsson.

Förr hade höga chefer ofta både ett eget administrativt stöd och ett eget HR-stöd. Idag har många medicinska sekreterare försvunnit och hr-specialisterna arbetar på egna avdelningar.

Kristina Myhr Eriksson anser att alla läkare är ledare i och med att de har det medicinska ansvaret, men steget till att bli chef kan vara stort. Hon ville använda alla de erfarenheter hon har och bli ett bollplank, en förebild för unga läkare som vill bli chefer. Under dessa möten gör mentorerna på lite olika vis, Görel och hennes adept, som är chef över barnkirurgen, brukar utgå ifrån ett case.

Mikael Rolfs

”Jag har varit chef i många år. Det är viktigt att unga läkare tar på sig ett chefsuppdrag och att de förstår hur skrået fungerar. Jag har ofta sett hur unga chefer går in med stor entusiasm i uppdraget och sen hamnar i en svacka för att därefter landa i en ’mellannivå’. Det kan vara bra att förstå att detta är vanligt så att de nya cheferna inte tappar sugen”
säger Mikael Rolfs.

Överläkaren Lars Hagman såg sig som specialist och ledare, men inte alls som ett chefsämne. ”Jag ville gärna dela med mig av att även om man inte alls tror att man är ett chefsämne så kan många bli bra chefer. Jag tycker att läkare, som är den profession som har den högsta medicinska kompetensen, ska vara chefer i vården.” Men Lars Hagman menar att det finns en baksida; läkare som är chefer får högre krav på sig än andra professioner.

”För att vara chef i medicinsk verksamhet måste du ha mandat bland läkare. Du måste vara läkare för att kunna styra läkare. Vi behöver inspirera unga läkare att ta på sig ett chefsansvar”
menar Lars Hagman.

Lars Hagman

Som mentorer arbetar de ofta med konkreta problem som adepterna har. Det kan exempelvis vara utmaningar kring medarbetare eller livspusslet. Mikael Rolfs utgår ofta från ett case, att försökta ha ett tema, men varje gång var det något annat som dök upp. Hur ska man förhålla sig till det eller detta? Då utgick man från det istället och det blev väldigt bra.

Mentorerna är ense om att det bör gå att ta på sig ett chefskap och samtidigt arbeta kliniskt.

”Det har varit mycket tillfredställande att få dela med sig och att öva på att inte lägga sin egen lösning på adepternas problem utan att lyfta och vända på allt och låta dem själva komma fram till svaren”
säger Mikael Rolfs.

Alla fem mentorer är överens om att det är prestigelösa möten, som ger mycket och att det är lyxigt att få ta sig den här tiden som utvecklar såväl mentor som adept och i förlängningen hela hälso- och sjukvården. De rekommenderar varmt andra erfarna chefer att bli mentorer i Läkarförbundets mentorprogram för chefer.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem