Hoppa till innehåll

Valberedningens förslag 2022

Ta del av alla nominerade och valberedningens förslag inför val vid Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte


Allmän motivering till valberedningens förslag

Valberedningens uppfattning är att det finns ett stort förtroende för förbundsstyrelsen och dess arbete bland förbundets delföreningar. Det är en stor palett av kompetenser och erfarenheter som delföreningarna vill se i förbundsstyrelsen, erfarenhet från lokalföreningsarbete är något som många nämner och så även förankring i forskningsvärlden. 

Valberedningens målsättning har varit att lägga fram ett förslag som är allsidigt med avseende på kompetenser och representation när det gäller både yrkesmässiga och fackliga kunskaper och erfarenheter samt personliga kompetenser och egenskaper. Valberedningen strävar med detta förslag efter att möta de förväntningar som medlemmarna har på förbundsstyrelsen och bedömer att det är ett förslag med god förankring bland förbundets förtroendevalda. 

Valberedningen lägger fram sitt förslag i konsensus.

Valberedningen föreslår

1. som mötesordförande 

Henrik Hagström

2. som vice mötesordförande

Niki Shams

3. som ordförande under tiden till och med ordinarie FM 2024

Sofia Rydgren Stale (omval)

4. som andre vice ordförande under tiden till och med ordinarie FM 2024 

Marina Tuutma (omval)

5. som ledamöter i förbundsstyrelsen under tiden till och med ordinarie FM 2024

Erik Dahlman (omval)

Saad Rammo (omval)

Emelie Hultberg (omval)

Shadi Ghorbani (nyval)

Anna Rask-Andersen (nyval)

6. som ledamot i förbundsstyrelsen under tiden till och med ordinarie FM 2023

Hanna Kataoka (fyllnadsval)

7. som auktoriserad revisor från och med verksamhetsåret 2020
Veronica Carlsson, PwC

Alla nominerade inför FUM 2022

Ordförande

Sofia Rydgren Stale

Ordförande (valberedningens förslag). Arbetsort: Kristianstad. Nominerad av: Östra Skånes läkarförening, Mellersta Skånes läkareförening, Nordvästra Skånes läkareförening, Värmlands läkarförening, Malmö Läkareförening.

Särskilda motiveringar till valberedningens förslag

Ordförande

Sofia Rydgren Stale 

Sofia är överläkare i psykiatri, och har sin tjänst i primärvården, men arbetar nu heltid fackligt.

Hon började sin fackliga bana som vice ordförande i SYLF Östra Skåne 2007, där hon sedan blev ordförande. Sofia har även suttit i SYLFs styrelse. Hon är nu ledamot i Östra Skånes läkarförening, sitter i förbundsstyrelsen sedan 2014 och är ordförande sen 2020.

Sofia har tack vare stor sakkunnighet och tydlig kommunikation blivit etablerad på den sjukvårdspolitiska scenen. Som ordförande är hon uppskattad runt om i förbundet bland medlemmar och delföreningar och åtnjuter hos dessa ett stort förtroende.

Sofia har ett tydligt fokus på kärnfackliga frågor som arbetsmiljö, arbetsvillkor och fortbildning och arbetar hårt för att förbundet ska vara relevant för alla potentiella medlemmar och rekrytera bättre i de grupper varifrån representationen nu är svag.

Valberedningens uppfattning är att Sofia Rydgren Stale är en stark ledare för förbundet och är rätt person att ta organisationen och läkarkåren framåt genom de utmaningar som väntar.

Valberedningen föreslår omval av Sofia Rydgren Stale till ordförande.

Andre vice ordförande

Marina Tuutma

Andre vice ordförande (valberedningens förslag). Arbetsort: Karlstad. Nominerad av: Distriktsläkarföreningen, Värmlands läkarförening.

Särskilda motiveringar till valberedningens förslag

Andre vice ordförande

Marina Tuutma 

Marina Tuutma är specialist i allmänmedicin och arbetar i Karlstad, region Värmland.  Hon har varit styrelseledamot i Distriktsläkarföreningen, DLF, sedan 2012 och ordförande sedan 2017. Bland Marina Tuutmas övriga meriter märks att hon har varit vårdcentralschef, styrelseledamot i SFAM Örebro-Värmland och ordförande i Värmlands läkarförening. Hon tog läkarexamen 1987 vid Tartus Universitet i Estland. Sedan 2004 arbetar hon på vårdcentral i Karlstad.  Hon har varit andre vice ordförande i SLF sedan 2020 och är ordförande i Läkarförbundets digitaliseringsråd.

Valberedningen föreslår omval av Marina Tuutma till andre vice ordförande.

Omval till Förbundsstyrelsen

Erik Dahlman

Ledamot till FS (omval, valberedningens förslag). Arbetsort: Lund. Nominerad av: Malmö läkareförening, Östra Skånes läkarförening, Mellersta Skånes läkareförening, Svenska Rättspsykiatriska föreningen, Nordvästra Skånes läkareförening.

Emelie Hultberg

Ledamot till FS (omval, valberedningens förslag). Arbetsort: Trollhättan. Nominerad av: Västra Götalands läkareförening.

Saad Rammo

Ledamot till FS (omval, valberedningens förslag). Arbetsort: Eskilstuna. Nominerad av: Sörmlands läkarförening

Särskilda motiveringar till valberedningens förslag

Ledamöter, omval 

Erik Dahlman 

Erik Dahlman är specialist i psykiatri och rättspsykiatri. Han är arbetar som överläkare i psykiatri i Lund. Han har en lång lokalfackligt  erfarenhet  från skåneregionen och är nuvarande ordförande för  Mellersta  Skånes läkarförening. Han har dessutom erfarenhet från fackligt arbete i specialistföreningen för rättspsykiatri där han är facklig sekreterare. Han har även varit ledamot i den lokala sjukhusläkarföreningen fram till i år.

Sedan 2017 är han ledamot i SLF men redan 2013 blev han ledamot i Etik och ansvarsrådet.

Han har en gedigen kunskap av förhandling och har på ett systematiskt och idogt sätt drivit övertidsfrågan som så många lokalföreningar brottas med. Han är även en stark kraft i förbundsstyrelsen när det gäller arbetet runt försäkringsmedicinska frågor.

Valberedningen föreslår omval av Erik Dahlman till ledamot.

Saad Rammo 

Saad Rammo är specialist i allmänmedicin och verksam i Eskilstuna. Han har i Sörmland

skaffat sig en bred basfacklig erfarenhet som klinikombud/skyddsombud och är förste vice ordförande och sittande i förhandlingsdelegationen i Sörmlands läkarföreningen. Han är också ordförande för DLF Sörmland som han även var med och startade. Han är ledamot i FS sedan 2018.

Saad har under åren varit förbundets representant i referensgrupperna för bland annat tillgänglighetsutredningen, ”Nationellt riktvärde för fast läkarkontakt” via Socialstyrelsen och för dimensionering av ST-läkare i allmänmedicin. Förutom primärvården ligger utbildning, fortbildning och ledarskap honom varmt om hjärtat och han är bland annat SPUR-inspektör och har arbetat med chef- och ledarskap samt fortbildning av specialister i Sörmland.

Saad har en bred kunskap och har under sin tid i FS representerat förbundet i arbete med strategisk betydelse.

Valberedningen föreslår omval av Saad Rammo till ledamot.

Emelie Hultberg 

Emelie Hultberg är specialist i obstetrik och gynekologi och arbetar på NU-sjukvården, Västra götalandsregionen. Emelie har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2020 och är nu ordförande i Arbetslivsgruppen (ALG). Hon är även ordförande för Västra Götalands läkarförening sedan 2018. Emelies fackliga arbete började redan under universitetsstudierna och har utgjorts av stort fokus på arbetsmiljöfrågor. Hennes systematiska arbetssätt, kommunikativa förmåga och målmedvetenhet gör att hon snabbt vinner andras förtroende och har därmed samlat stor erfarenhet av ledarskap i olika fackliga sammanhang. I det fackliga engagemanget prioriterar Emelie att arbeta för att uppnå ett hållbart arbetsliv för läkare och att stärka läkares köpkraft. Emelie har under de senaste två åren etablerat sig i förbundsstyrelsen och har en tydlig vision för ALG.

Valberedningen föreslår omval av Emelie Hultberg till ledamot.

Nyval till Förbundsstyrelsen

Shadi Ghorbani

Ledamot till FS (nyval, valberedningens förslag). Arbetsort: Hässleholm. Nominerad av: Sveriges yngre läkares förening, Malmö läkareförening, Östra Skånes läkarförening.

Anna Rask-Andersen

Ledamot till FS (nyval, valberedningens förslag). Arbetsort: Uppsala. Nominerad av: Stockholms läkarförening, Upplands allmänna läkarförening, Seniora Läkare, Sjukhusläkarna.

Linus Perlerot

Ledamot till FS (nyval). Arbetsort: Ludvika/Hede. Nominerad av: Dalarnas Läkarförening och SYLF centralt

Maria Ehlin Kolk

Ledamot till FS (nyval). Arbetsort: Falun. Nominerad av: Dalarnas Läkarförening

Nasim Farrokhnia

Ledamot till FS (nyval). Arbetsort: Stockholm. Nominerad av: e-Hälsoläkarföreningen

Thomas Anderson

Ledamot till FS (nyval). Arbetsort: Helsingborg. Nominerad av: Östra Skånes läkarförening, Nordvästra Skånes läkareförening, Svenska Privatläkarföreningen, Stockholms läkarförening, Chefsföreningen.

Särskilda motiveringar till valberedningens förslag

Ledamöter, nyval

Shadi Ghorbani 

Shadi Ghorbani är ST-läkare i allmänmedicin i Hässleholm och är ordförande för SYLF sedan i våras. Hon har ett flerårigt engagemang i Östra Skånes läkarförening och lokala SYLF-föreningen. För den lokala läkarföreningen  representerar hon primärvården i samverkan på divisions- och förvaltningsnivå och hon har deltagit i den lokala lönerevisionen under flera år. Shadi Ghorbani har på kort tid som nyvald ordförande för SYLF varit synlig, och på ett tydligt sätt lyft fram underläkarnas frågor. Inte minst utformandet av BT och andra utbildningsfrågor har hon varit mycket engagerad i. Hon är en person som har en förmåga att inkludera alla och att få saker gjorda. Hennes kompetens och erfarenhet sträcker sig hela vägen från det kärnfackliga lokalföreningsarbetet till påverkansarbete på hög politisk nivå.

Valberedningen föreslår nyval av Shadi Ghorbani till ledamot.

Anna Rask-Andersen 

Anna Rask Andersen är specialist i klinisk fysiologi och yrkesmedicin. Hon har varit verksam inom arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset i Upplands allmänna läkarförening. Hon har en gedigen forskningsbakgrund främst inom arbets- och miljömedicinområdet. Hon har bland annat genomfört en post doc vid UCLA och är numer professor emerita inom arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. Anna har suttit i Läkarförbundets styrelse 2006-2014 och ledde då bland annat arbetet inom arbetsmiljöfrågor, som ordförande i Arbetslivsgruppen (ALG). Hon har ett långvarigt lokalfackligt engagemang i Uppsala allmänna läkarförening bakom sig och är numer aktiv i Seniora Läkares styrelse. Hon beskrivs som en positiv målmedveten kraft och “en glödande fyr i mörkret”, med lång facklig erfarenhet på både lokal och central nivå, samt har stor insyn i frågor rörande forskning och statliga anställningar.

Valberedningen föreslår nyval av Anna Rask-Andersen till ledamot.

Fyllnadsval till förbundsstyrelsen

Hanna Kataoka

Ledamot till FS (fyllnadsval, valberedningens förslag). Arbetsort: Göteborg. Nominerad av: Västra Götalands läkarförening

Särskilda motiveringar till valberedningens förslag

Ledamöter, fyllnadsval

Hanna Kataoka 

Hanna Kataoka är överläkare i psykiatri, rättspsykiatri och beroendemedicin och verksam i Göteborg. Hon har en drygt tioårig basfacklig erfarenhet i ryggen från såväl Nordvästra Götalands Läkarförening och som vice ordförande i Saco-S för Rättsmedicinalverket i hela Sverige där hon även hade förhandlingsmandatet. Hon är nu ordförande för VGLF:s sektion för Sahlgrenska universitetssjukhuset och har sedan flera år även förhandlingsansvaret där. Utöver detta har hon även en högskoleexamen i psykologi, varit medicinskt ledningsansvarig läkare och är doktorand på Göteborgs universitet.

Hanna är en person med stort engagemang, god samarbetsförmåga och välgrundad erfarenhet av basfackligt arbete. Hon känner avtalens finesser och falluckor och vill som ledamot i FS arbeta för att förbättra arbetsvillkoren för hela läkarkåren. Med sin breda kunskap och goda personliga egenskaper tror valberedningen att hon skulle vara en bra tillskott till FS.

Valberedningen föreslår fyllnadsval av Hanna Kataoka till ledamot.


Valberedningen 2021-2022

Valberedningen har bestått av:

 • Kristina Jennische (ordförande)
 • Ulrika Mattsson
 • Robert Svartholm
 • Frida Schagelin
 • Kristin Arthur

Suppleanter:

 • Paula Wallmon
 • Elin Karlsson
 • Carin Larnert Hansson
Valberedningens uppdrag

Valberedningens formella uppdrag regleras i paragraferna 38 och 39 i Sveriges läkarförbunds stadgar.

§ 38 Valberedningen består av en ordförande, fyra övriga ledamöter och tre suppleanter. Beredningen utser inom sig vice ordförande samt sekreterare. Den sammanträder på kallelse av ordföranden.

§ 39 Valberedningen ska till ordinarie FM förbereda förekommande val enligt §§ 23 och 24. Den ska därvid bereda förbundets delföreningar tillfälle att till beredningen lämna förslag till val. Delföreningarnas förslag till val av förtroendemän och förbundskansliets förslag till val av auktoriserad revisor ska skriftligen vara valberedningen tillhanda senast sextio dagar före mötet. Beredningen ska tillställa fullmäktige sina valförslag senast en vecka före FM.

Beredningen ska i sina förslag eftersträva allsidigast möjliga sammansättning av förbundets förtroendemannaorgan och därvid särskilt beakta jämställdhetsaspekten.

Ta del av valberedningens samlade handlingar (PDF)

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare