Hoppa till innehåll
Nyheter
Ny styrelse för GHLF 2023/24.

Ny styrelse för GHLF 2023/24.

Nyhet

Vid årsmötet 230314 valdes GHLFs styrelse för 2023/24. Vid årsmötet gick de närvarande medlemmarna på valberedningens förslag och följande personer valdes in.

-

Frida Dannberg, Ledamot 2 år

Katrin Rikk, Ledamot 1 år

Anders Forsell, Ledamot 1 år

Micaela Gonzalez, Ledamot 1 år

Martin Salman, Ledamot 1 år

Dagmar Edung, Suppleant 1 år

Per Kronmann, Suppleant 1 år

-

GHLFs styrelse består därav av: 

Ordförande: Ylva Björklund (vald på 2 år vid årsmötet 2022)

Vice ordförande: Vakant (delegerat till styrelsen att utse bland de valda styrelsemedlemmarna)

Sekreterare: (delegerat till styrelsen att utse bland de valda styrelsemedlemmarna)

Kassör: Adam Lyrén (vald på 2 år vid årsmötet 2022)

Ledamöter:

Frida Dannberg (vald på 2 år vid årsmötet 2023)

Anders Forsell (vald på 1 år vid årsmötet 2023)

Katrin Rikk (vald på 1 år vid årsmötet 2023)

Josefin Starnberg (vald på 2 år vid årsmötet 2022)

Erik Lång (vald på 2 år vid årsmötet 2022)

Marie Parenmark (vald på 2 år vid årsmötet 2022)

Micaela Gonzalez (vald på 1 år vid årsmötet 2023)

Martin Salman (vald på 1 år vid årsmötet 2023)

Suppleanter: 

Dagmar Edung (vald på 1 år vid årsmötet 2023)

Per Kronmann (vald på 1 år vid årsmötet 2023)

-

Första konstituerande styrelsemötet kommer hållas i april månad.

Till detta möte delegeras valet av sekreterare samt vice ordförande, att väljas bland styrelsens invalda medlemmar.

-

Därtill har Linnea Eliasson samt Therese Vi valts till revisorer för ytterligare ett år.

Magnus Hjelm, Katarina Hermansson samt Johanna Lyrén väljs till valberedningen för ytterligare ett år.


Fler nyheter
Ombudsutbildning i Orbaden

Under den 16-17/2 hölls två utbildningsdagar för våra fackliga ombud i regionen. Vid utbildningens första dag gick GHLFs ordförande igenom vad facket i regionen gör, hur vi är organiserade och…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare