Hoppa till innehåll

Nyheter

Ny styrelse för GHLF 2023/24.

Vid årsmötet 230314 valdes GHLFs styrelse för 2023/24. Vid årsmötet gick de närvarande medlemmarna på valberedningens förslag och följande personer valdes in.

Ombudsutbildning i Orbaden

Under den 16-17/2 hölls två utbildningsdagar för våra fackliga ombud i regionen. Vid utbildningens första dag gick GHLFs ordförande igenom vad facket i regionen gör, hur vi är organiserade och vad ombudens roll är i detta. Två representanter från SLF …

Diskussion och arbete angående ingångslöner för specialister

Styrelsen för GHLF diskuterar för närvarande ingångslönerna för specialister inom Region Gävleborg. GHLF anser att detta är en viktig fråga för våra medlemmar och av stor vikt för Regionen att ta på allvar för att vara en attraktiv arbetsgivare framöver.

Årsmöte för GHLF

Gästrike-Hälsinge Läkarförenings årsmöte hålls tisdag den 14/3 2023. Mötet hålls i Matsalen på Gävle sjukhus. Mat serveras från 17.00 och information och möte inleds 18.00.

Nya LAS, vad betyder det för dig?

Lagen om anställningsskydd, LAS, reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Den nya lagstiftningen som träder i kraft den 30 juni, tillämpas från 1 oktober, ökar behovet av att försäkra din lön.