fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Sjukskriven – vad händer?

Läs mer på läkarförbundets hemsida. Viktigt att komma ihåg: om du är sjukskriven längre än tre månader omfattas du av kollektivavtalad ersättning. Den behöver du ansöka om antingen via arbetsgivaren eller AFA försäkring.

Föräldraledighet

Som förälder har man rätt att vara ledig från arbetet med eller utan ersättning från försäkringskassan. Genom kollektivavtalet med arbetsgivaren har du dessutom rätt till extra ersättning, se läkarförbundets hemsida.

Graviditet

När du är gravid stärks dina rättigheter inom arbetsmiljö. Tillsammans med arbetsgivaren har du rätt till en riskbedömning av arbetssituationen. På egen begäran kan du som är läkare även befrias från jourtjänstgöring på kvällar, nätter och helger de sista 60 dagarna av graviditeten enligt en överenskommelse mellan Läkarförbundet och SKL. Läs mer hos läkarförbundet.

Jag vill engagera mig fackligt – hur gör jag?

Tag kontakt med någon i styrelsen eller kansliet för att få information om hur du kan engagera dig på olika sätt och hur du som medlem kan påverka din arbetsmiljö.

Problem med jourrapportering för läkare – hur gör jag?

Användargränssnittet för läkare i HR-systemet för lönerapportering fungerar inte optimalt. Därför införs en kortsiktig lösning. Parallellt med detta pågår utveckling av programmet.

  1. En speciell telefonsupportlinje där läkarna kan ringa 070-648 99 41 och ställa frågor.
  2. Ett löneteam med specialister på läkarlöner och schema, för att öka kvalitet och kunna betala ut lönen i rätt tid.
  3. Läkare kan få föra sin tid manuellt på en blankett som respektive chef attesterar och som sedan registreras av specialistlöneteamet.
  4. Manual till lönespecifikationen tillhandahålls för att öka kunskapen om löneutbetalningens olika beståndsdelar.

Observera att enligt avtalet ska jourer inrapporteras före nästa månads lönebryt.

Vad är skillnaden mellan beredskap A och B?

I Specialbestämmelser för läkare finns för beredskap två bundenhetsgrader; a) och b). De Allmänna Bestämmelsernas definition av beredskap är utgångspunkten dvs att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på plats utom arbetsstället för att vid behov kunna utföra arbete. Mer om det kan du läsa här.

Ersättning vid resa och utbildning 

Arbetstagare som under resa i arbetet utanför den vanliga verksamhetsorten färdas under tid, som inte är ordinarie arbetstid, får färdtidsersättning med 53,3 % av timlönen för de första 10 timmarna under en kalendervecka. För tid därutöver under kalenderveckan 80 % av timlönen. Var god se Allmänna Bestämmelser §24. Gäller sedan 141001.

Vad händer om jag bli anmäld?

Risken för att bli anmäld en eller flera gånger under ett yrkesverksamt liv som läkare är påtaglig. Som medlem i Sveriges läkarförbund har Du möjlighet att få råd och hjälp i anmälningsärenden. Skulle du bli anmäld, ring Läkarförbundet på tel 08-790 33 00.
Det finns även en broschyr ”Om jag blir anmäld” som du kan få från Läkarförbundet.

Vad gör det kollegiala nätverket?

Alla kan hamna i en svår situation och behöva stöd och råd av en utomstående. För dig som är läkare är situationen ofta speciell. Du kanske behöver tala med någon som är väl förtrogen med läkares villkor. Då kan du vända dig till de kollegiala rådgivarna i Läkarförbundets Kollegiala nätverk. Rådgivarna är läkarkollegor, de ger inte behandling, men är till för dig när du behöver en medmänniska och utomstående samtalspartner.

Det kan finnas olika skäl till att ta kontakt med en kollegial rådgivare. Det kan handla om problem som hör samman med arbetet t ex ett för dig traumatiskt patientomhändertagande, anmälan för felbehandling, konflikter, stress och utmattningssyndrom. Men det kan även handla om mer privata kriser, missbruksproblem eller sjukdom. Det kan också vara att du helt enkelt behöver någon att tala med kring en särskild frågeställning eller att din totala livssituation känns övermäktig.

Kontakta Helena Törnkvist vid frågor.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem