fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Enligt gällande centralt avtal har medlemmar i Läkarförbundet rätt till övertidsersättning. Undantagna är bara de som i sitt anställningsavtal har inskrivet att de inte har den rätten. (Ett antal för en längre tid sedan anställda specialistläkare och överläkare i Landstinget Gävleborg har inte rätt till övertidsersättning och detta står då i deras anställningsavtal.)

Rätt till ÖT-ersättning enligt det centrala avtalet har alla AT-läkare och ST-läkare samt många specialistläkare och överläkare. Denna rätt innebär att man vid beordrat arbete utanför flextidens totalram (kl 06-19) får förhöjd lön (x1,5 eller x2) eller ledighet motsvarande den förhöjda lönen. Rätten till ÖT-ersättning är dessutom kopplad till rätt att vid giltigt förfall skjuta större flextidssaldon på framtiden och rätt att få ut innestående flextidssaldo i pengar om man slutar.

Utan rätt till ÖT-ersättning förväntas man arbeta övertid utan någon ersättning alls. Större flextidssaldon (>40 tim.) förloras på avräkningsdagen även vid giltigt förfall liksom innestående flextidssaldo om man slutar.

Nu vill arbetsgivaren avtala bort mångas rätt till ÖT-ersättning. Det ger en flextidsram 0-24 med reglering årsvis, vilket är bekvämt, men stora flextidssaldon kan alltså falla bort om man blir sjuk (och inte kan ta ut timmarna före årets avräkning) och innestående flextid får man inget för om man slutar. Viktigare är att man kan beordras till övertidsarbete utan att få något alls för det. Detta sistnämnda är så betydelsefullt att man på arbetsmarknaden normalt får något annat i stället, t ex högre lön, extra semester, eftertraktad betald utbildning eller annat.

GHLF tycker inte att den något bekvämare flextidshanteringen är tillräcklig kompensation för risken att behöva arbeta övertid helt gratis.

OBS:

  • Den som har rätt till ÖT-ersättning har den rätten kvar tills anställningen avslutas. Den rätten kan Landstinget inte ensidigt ta bort.
  • Den som avtalar bort sin rätt till ÖT-ersättning för att få något bekvämare flextidshantering måste veta att Landstinget kan säga upp flextidsavtalet med tre månaders varsel. Så nyligen som till 110201 sade Landstinget upp ett förmånligt flextidsavtal.

Rätt till färdtidsersättning bör ej heller vara bortskrivet i kontraktet. Dessutom öppnar inte det centrala avtalet ens upp för att färdtidsersättningen kan förhandlas bort.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem