fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Flexavtal

Nya flextidsavtalet bygger på det gamla med vissa förändringar.

För de som har skrivit bort rätten till övertidsersättning blir det ingen förändring, fortsatt flexram 00-24 och årsavstämning.

För övriga förlängs avstämningsperioden till  4 månader (tertial). Chefens ansvar förstärks, det blir krav på avstämningssamtal för de med >30 tim i mitten av perioden för att planera hur man ska balansera flextiden innan periodens slut.

Chefen får möjlighet att betala ut övertidsersättning för timmar över 40 som annars skulle försvunnit, alternativt föra över hela saldot. Detta blir aktuellt vid uteblivet möte, vid beordrat arbete under flextid eller att t ex sjukdom gjort att man inte kunnat ta planerad flexledighet.

Det blir också tydligare i avtalet att chefen kan godkänna flexledigt hela arbetspass om verksamheten tillåter.

Sammanfattningsvis hoppas vi att detta ska leda till att färre blir av med timmar vid periodens slut genom att en längre period förbättrar möjligheten att kompensera för tillfällig arbetsanhopning och att chefens ansvar blir tydligt. Målet är förstås att man (jourer exkluderat) inte ska jobba mer än normaltid, dvs 40 tim i veckan i snitt!

Kom ihåg att det blir övertid efter flexramen om man måste arbeta, då ska arbetsgivaren beordra eller godkänna på efterhand. Du kan inte bli beordrad att stanna efter flexramen och ta det på flexsaldot (förutom för er som ej har rätt till övertidsersättning, förstås). När det är övertid är det viktigt att ange det som övertid i självservice/flexsystemet för att det ska bli rätt.

Löneväxling till pension

Ger möjlighet att byta en del av lönen till pension. Minsta månadsbeloppet är 200 kr och högsta 10 000 kr (men max 20 % av fast kontant lön). Särskilt intressant är löneväxling nu när avdragsrätten för privat pensionssparande trappas ut och försvinner. Löneväxling kan vara förmånligt eftersom pensionssparandet görs på oskattad lön (men beskattas när man tar ut pensionen). Dessutom får man ett tillägg från arbetsgivaren.

Jouravtal och kort varsel

Huvuddragen i Lokalt avtal Jour och beredskap 2008-09-10

Förbättrad jourersättning: Ersättning för jour x2 från fredag kl 17 till måndag kl 07 samt vardagar 21-07.

Avsteg från ATL: Dygnsvilan kan vid tillfällig avvikelse understiga den planerade dygnsvilan under förutsättning att den inte understiger ett genomsnitt av 11 timmar under varje period av 24 timmar under en begränsningsperiod vars längd får vara max. 4 mån.  Den sammanhängande dygnsvilan skall uppgå till minst 8 timmar. Parterna är medvetna om att detta i undantagsfall inte är möjligt att uppfylla.Arbetstagare kan anmäla intresse av att undantas från första stycket.

Förbättrad bundenhetsersättning:       NY      (GAMMAL)

Ber. A, helg                                      0,35     (0,2 = 1/5)
Ber. A, vard.                                     0,15     (0,1 = 1/10)

Ber. B, helg                                      0,2       (0,125 = 1/8)
Ber. B, vard.                                     0,1       (0,063 = 1/16)

Kort varsel
Förbättrad ersättning vid kort varsel: Dubbel ersättning utgår för arbetad tid under jour och beredskap med kort varsel. Kort varsel är tillsägelse senare än 24 timmar innan jouren påbörjas. Helgpass 48 timmar innan jouren påbörjas. OBS! beräkningen utgår från ersättning från centrala avtalet, se nedan (som ger sämre grundersättning än vårt jouravtal).

Tider Centralt avtal Kort varsel
Vardagar 17-21 1,0 2,0
21-24 1.5 3.0
00-07 2.0 4.0
Fredag 17-21 1.0 2.0
21-24 1.5 3.0
00-07 2.0 4.0
Lördag 07-13 1.5 3.0
13-24 2.0 4.0
Söndag 00-24 2.0 4.0

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem