fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

I kontrakten är det viktigt att definiera rollen som medicinsk rådgivare. Man ska poängtera att en rådgivare endast bistår eller ger råd och ej kan ha något ansvar inför vissa områden, utan det har verksamhetschefen.

Om verksamhetschefen även vill ha hjälp inom övriga områden, mer liknande biträdande verksamhetschef, bör detta tecknas separat kontraktsmässigt.

Medicinsk rådgivare bör utses av verksamhetschef och läkargruppen i samråd. Det är viktigt att läkargruppen är involverad för att legitimitet ska ges till den medicinska rådgivaren.

Tidsåtgången ska framgå tydligt

Tidsåtgången för uppdraget ska tydligt framgå och den ska vara tillräcklig för verksamheten och bör skilja sig mellan olika verksamheter. Den bör vara på minst 10 % och om man bedömer tidsåtgången som mer än 50 % är ett delat ansvar för medicinska rådgivare att rekommendera.

Det är viktigt att tänka på i tecknandet av kontraktet att den tidsåtgång som behövs för medicinsk rådgivare bör i verksamheten täckas av mer doktortid. Detta behöver dock inte stå specifikt i kontraktet.

Tydlighet angående arvodet

Arvodet ska tydligt framgå i kontraktet och vara kopplat till storleken på uppdraget. Arvodet bör ske som ett separat tillägg och det ska tydligt stå att när kontraktet upphör ska den medicinska rådgivaren ha rätt till ny löneförhandling (detta i paritet till verksamhetschefskontrakt), för att ej halka efter i lön.

Tidsbegränsat uppdrag

Kontraktet som medicinsk rådgivare bör vara tidsbegränsat på minst ett och max två års tid. Det skall omförhandlas vid chefsbyte eller omorganisation av ledningen.

Det bör i kontraktet framstå vilka kompetenskrav som krävs som medicinsk rådgivare och att det ska vara en specialistkompetent läkare inom specialitet i fråga. Den medicinska rådgivaren bör ingå i klinikens ledningsgrupp. Det bör också i kontraktet framgå vad som ingår i uppgiften som medicinsk rådgivare vilket är att biträda verksamhetschefen i frågor som kräver medicinsk kompetens.

Checklista för klinikerna

En diskussion fördes också om att det bör utgå en checklista till klinikerna om medicinsk rådgivare och vad detta innebär och hur man tecknar ett kontrakt. Det ska tydligt framgå att det ska finnas en medicinsk rådgivare i alla verksamheter där det ej finns en läkarchef. Om ytterligare uppgifter ska utföras så bör tilläggskontrakt gällande biträdande verksamhetschef, läkarchef eller liknande tecknas separat.

Rådgör med facket

Viktigt att sprida ut till alla medlemmar att innan man tecknar ett kontrakt som medicinsk rådgivare bör man rådgöra med facket för att se att kontraktet är rätt utformat. Diskussioner fördes också runt vem som bör ta hand om mera specifika arbetsgivarfrågor för läkarna på kliniken, t ex utbildning och schemaläggning när man ej har en läkare som verksamhetschef.

Ytterligare rekommendationer

Man bör ha en speciell första linjenschef för läkarna om VC inte är läkare. En rekommendation är att man bör ha en sådan och att man bör vara fristående från medicinska rådgivarrollen åtminstone kontraktsmässigt. Den bör personen bör också sitta med i ledningsgruppen och ska gå/eller ha gått ledarskapsutbildning.   Efter att mall till kontrakt som medicinsk rådgivare och förslag till förlaga, checklista om medicinsk rådgivare är klar ska detta gå ut till samtliga klinikombud, läkare och inom primärvården samtliga enskilda doktorer.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem