Hoppa till innehåll
Nyheter
Nyheter från styrelsen 21 september

Nyheter från styrelsen 21 september

Dygnsvila, arbetstid, övertid och lite om primärvård.
Nyhet

Många frågor nu om reglerna för 11 timmars dygnsvila. Vi har kontakt med ombud och med SLF för att sätta in oss i frågan. Några tolkningar är fortfarande oklara, SLF och SKR diskuterar detta. Från 1 februari gäller att om man behöver göra undantag från dygnsvilan i schema måste det dessförinnan MBL-förhandlas med representant för GHLF. Det kan vara klinikombud med stöd från styrelsen eller styrelsemedlem direkt. Se gärna https://slf.se/rad-och-stod/lag-och-avtal/dygnsvila/

Vi bevakar uttag av övertid i regionen och anser att RG missbrukar möjligheten att ta ut extra övertid, dvs. mer än 200 timmar per år. I många fall har man också direkt brutit mot arbetstidslagen och medarbetare har arbetat mer än 350 timmar övertid, eller mer än 416 timmar som är absolut max enligt EU-direktiv.

Fortsatt påverkansarbete avseende primärvården. GHLF har haft ett möte med VC för VO Gävle tillsammans med läkare därifrån för att diskutera lösningar på bemanningskrisen. Vi planerar möten med politiker och höga tjänstemän under hösten och ska försöka bevaka planerade ändringar i Hälsovalshandboken. Hör gärna av er till oss med synpunkter och problem ni ser.


Fler nyheterNy styrelse för GHLF 2023/24.

Vid årsmötet 230314 valdes GHLFs styrelse för 2023/24. Vid årsmötet gick de närvarande medlemmarna på valberedningens förslag och följande personer valdes in. - Frida Dannberg, Ledamot 2 år Katrin Rikk,…

Ombudsutbildning i Orbaden

Under den 16-17/2 hölls två utbildningsdagar för våra fackliga ombud i regionen. Vid utbildningens första dag gick GHLFs ordförande igenom vad facket i regionen gör, hur vi är organiserade och…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare