Hoppa till innehåll
Visar 1 – 10 av totalt 25 träffar
28
sep

Kurs Provinsialläkarstiftelsen: Psykiatri för och med allmänläkare

Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF)

Psykisk ohälsa är ett stort och ökande problem i samhället och patienter som söker för psykisk ohälsa, somatiska besvär som kan förklaras av psykisk ohälsa och annan samsjuklighet är en stor grupp patienter som söker på vårdcentralen. Svårigheter att skilja mellan normala reaktioner som inte ska medikaliseras och behandlingsbara psykiatriska tillstånd upplevs som stora utmaningar av många allmänläkare. Kursen hålls av allmänläkare med erfarenhet av dessa svårigheter i primärvård men med kunskap och erfarenhet av att använda strukturerad diagnostik och verktyg från KBT och annan behandling som kan öka kompetensen och därmed även arbetsglädjen i att bättre kunna hjälpa fler patienter.  

Läs mer

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare