Hoppa till innehåll

Uppgifter och befogenheter för fackliga ombud

Som fackligt ombud representerar du alla läkarkollegor på basenheten som är medlemmar. Det innebär också att du har förhandlingsrätt och är skyddsombud på basenheten.

Ärenden som kan förhandlas av fackliga ombud:

 • Lokalfrågor
 • Vissa omorganisationer som inte medför förändringar av läkartjänst
 • Schemaläggning av ordinarie arbetstid inom ramen måndag–fredag kl 7.00-21.00
 • Jourscheman
 • Semesterplanering
 • Tillfälliga verksamhetsneddragningar, t.ex. inför sommaren
 • Budget- och verksamhetsplan på basenhetsnivå
 • Lokala flextidsavtal
 • Vikariat

Ärenden som förhandlas av Kalmar läns läkarförening:

 • Avstegsavtal från ATL
 • Ramavtal för flextid
 • Förordnande av verksamhetschef
 • Konvertering av tjänst
 • Lönerådgivning
 • Varsel om t.ex. uppsägning
 • Annonsering av tjänst
 • Förordsgivning till tjänst

Uppstår konflikt mellan arbetsgivare och kollegor eller kollegor emellan bör någon från läkarföreningens styrelse kontaktas. Skulle det, på något sätt, föreligga jäv, kan annan representant från läkarföreningen kontaktas

Obs! Anmäl byte av fackligt ombud till kansliet genom att kontakta Fredrik Svensson på fredrik.svensson@slf.se.

Ny som fackligt ombud

Ditt arbete är mycket viktigt!
Läkarföreningens fackliga arbete utgår alltid från den enskildes arbetsplats. Är arbetsförhållandena bra, lönen skälig och medlemmen trivs med sitt arbete har patienterna förutsättningar att få god vård.

Att åstadkomma bra arbetsmiljö är en samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som skyddsombud (vilket ingår i uppdraget som fackligt ombud) har du stora möjligheter att vara med och påverka samt förbättra arbetsmiljön för läkare.

Det fackliga ombudets rätt finns reglerat i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) .

Du har förtroende att vara ombud för medlemmarna i Kalmar läns läkarförening på din basenhet, vilket innebär att du representerar dina kollegor inför arbetsgivaren. Du är den mycket viktiga länken mellan medlemmen och Kalmar läns läkarförening samt Läkarförbundet.

Till din hjälp har du huvudskyddsombuden (se nedan), Kalmar läns läkarförening och Läkarförbundets medlemsrådgivning (08-790 35 10).

Huvudskyddsombud i Kalmar län är:
Edwin van Asseldonk, Oskarshamn
Moa Bodlund-Odensten, Västervik
Björn Flodmark, Kalmar 
Olle Hollertz, Oskarshamn
Annica Sjötång, psykiatrin öppenvårdsmottagningar
Erik Stomrud, primärvården

På Läkarförbundets hemsida hittar du mycket information om de frågor som är aktuella för dig som fackligt ombud. Där finns också information om aktuella utbildningar, exempelvis fackliga baskurser och fackliga temadagar. Vidare hittar du information om SACO: s arbetsmiljökurser för fackliga förtroendemän.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare