Hoppa till innehåll

Om oss

Kronobergs läkarförening, KLL, är läkarförbundets lokalförening för läkare i Kronobergs län.

Foto: Lennart Månsson, Bildbyrån

Vi arbetar för konkurrenskraftiga löner, god arbetsmiljö och att våra medlemmar ska erbjudas adekvat fortbildning. Föreningen erbjuder medlemmarna individuell lönerådgivning och om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren kan vi även hjälpa dig.

Föreningen har 584 medlemmar och är därmed en av de mindre lokalföreningarna i läkarförbundet. KLL:s viktigaste uppgift är att vara förhandlingspartner till Region Kronoberg och där tala för alla medlemmar i hela länet. KLL vill även hålla kontakt med, och informera sina lokala ombud och medlemmar.

Några av KLL:s huvuduppgifter:

  • bevaka och driva arbetsmiljöfrågor.
  • föra central löneförhandling och stötta vid enskild förhandling.
  • bevaka att läkarnas synpunkter kommer fram vid inköp och projekt.
  • driva utbildning tillsammans med flera partners.
  • stötta enskilda medlemmar vid behov.
  • lyssna på vad du som medlem tycker.
  • vara en plattform för SYLF, DLF och SFK.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare