Hoppa till innehåll

Läkarförbundet bevakar Januariöverenskommelsen

#60 En primärvårdsreform införs

Under punkt #60 i januariavtalets 73-punktsprogram finns en överenskommelse om att en primärvårdsreform ska införas under mandatperioden.

Vad är januariavtalet?

Januariavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna som möjliggjorde regeringsbildningen. Avtalet innehåller 73 sakpolitiska punkter som spänner över flera politiska områden.

Vad säger januariavtalet om primärvården?

#60 i januariavtalet – En primärvårdsreform införs: ”Rätten till en fast läkarkontakt säkras. Det ska bli attraktivt för läkare att arbeta i primärvården och därigenom öka tillgänglighet och valfrihet. Det ska bli enklare att bedriva vård på landsbygden (Ett större arbete genomförs av Socialdepartementet utifrån vad som redan utretts och vad som kräver ytterligare utredningar. Syftet är att alla reformer ska vara genomförda under mandatperioden).”

 • Rätt till fast läkarkontakt säkras
 • Attraktivt för läkare att arbeta i primärvården
 • Öka tillgänglighet och valfrihet
 • Enklare att bedriva vård på landsbygden

Vad är det senaste regeringen har gjort?

Primärvården utreds i en statlig utredning ”Samordnad utveckling för en god och nära vård”. Ett delbetänkande om en nationell primärvårdsreform lämnades 2018, ”God och nära vård – en primärvårdsreform” (SOU 2018:39)

En annan pågående utredning är ”Styrning mot en mer jämlik vård”. Dess slutbetänkande kommer augusti 2019.

Varför behövs en nationell primärvårdsreform?

Ökade kostnader, den demografiska utvecklingen och stora svårigheter att lösa bristen på specialister i allmänmedicin har gjort att vi nu nått en gräns då det inte längre går att garantera en fungerande primärvård med godtagbar kvalitet. Primärvårdens underdimensionering och bristen på specialister i allmänmedicin går ut över patienterna i form av bristande tillgänglighet och kontinuitet. När tillgängligheten till primärvården försämras söker sig allt fler patienter till sjukhusen för vård, vilket i sin tur leder till ökade väntetider. De som drabbas värst av en underdimensionerad primärvård är multisjuka äldre.

”Det bästa sättet att säkra alla invånares rätt till en fast läkare är genom listning på en fast namngiven läkare. Det stärker kontinuiteten mellan läkare och patient.”

Svensk hälso- och sjukvård håller en hög kvalitet, men brister i tillgänglighet och kontinuitet mellan patient och läkare. Sverige har få läkare som arbetar i primärvården jämfört med andra länder och primärvården utgör en betydligt mindre del av vården.

Det bästa sättet för att förbättra kontinuiteten är att invånarna listar sig på en fast läkare i stället för på ett hus, en vård- eller hälsocentral. Ett hus tar inget ansvar.

En väl utbyggd primärvård skulle kunna hantera den absoluta majoriteten av patienterna, men för att kunna utvecklas till en verklig grundpelare inom svensk hälso- och sjukvård och bli den första instans som befolkningen söker sig till för vård krävs förändring. Sverige behöver en nationell primärvårdsreform med listning på fast namngiven läkare.

Sveriges läkarförbunds reformförslag

 1. Nationellt uppdrag för primärvården. Det behövs ett lagstadgat nationellt basuppdrag för primärvården för likvärdig vård i hela landet. Utrymme för lokala lösningar för landsbygd och i glesbygd måste finnas. Alla måste försäkras en tillgänglig primärvård.
 2. Små professionsdrivna verksamheter. Det ska vara enkelt att starta en liten verksamhet, främst på landsbygd och i glesbygd för att öka tillgängligheten. Det kan möjliggöras av att det nationella grunduppdraget för hela primärvården ger utrymme för lokala variationer med ett smalare uppdrag. Det är också den delen av hälso- och sjukvården som mest och bäst bidrar till en jämlik hälsa.
 3. Fast läkare genom listning hos en läkare – inte på en vårdcentral. Det måste vara tydligt för patienten vem som är ansvarig läkare. Den läkare som individen listar sig hos ska fungera som fast läkare. kontinuitet, men ger även ökad trygghet för patienten och alla i teamet, förbättrar patientsäkerheten och ger ett effektivare resursutnyttjande.
 4. Mer resurser till primärvården. Vi behöver en rejäl satsning på primärvården i hela landet med kraftfulla incitament för att få fler ST-tjänster och fler specialister i allmänmedicin.
 5. Listningstak. Tillgången till den egna läkaren behöver säkras. Det antal som kan dela på en läkare behöver anpassas efter behov. Detta kan sedan anpassas lokalt efter behov.

Läs mer om Sveriges primärvård, ett prioriterat område för Sveriges läkarförbund

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Läkarförbundet bevakar Januariöverenskommelsen