Hoppa till innehåll

Checklista inför löneförhandling

 • Förbered dig noga.
 • Hur är din lön i förhållande till andra läkares?
 • Bestäm dig för vad du vill uppnå och hur du ska formulera dina krav och argumentera för dem.
 • Beskriv hur väl du anser att du uppfyllt dessa krav och tänk i termer av kompetens (klinisk och vetenskaplig), ansvar och prestation.

 

 • Lönekrav – ange en precis nivå – inte ett intervall, klargör i vilket års lönenivå.
 • Värdera arbetsinnehållet i mätbara termer, t.ex. budgetansvar, personalansvar, ledningsansvar.
 • Vilka arbetsresultat och resultat i form av egen utveckling har du uppnått?
 • Hur har du uppnått för dig uppställda mål?

 

 • Har du idéer om din egen och verksamhetens utveckling?
 • Skriv ner din löneanalys med styrkor och svagheter, baserad på de mål du satt upp samt till din värdering enligt ovan.
 • Låt chefen ta del av din löneanalys.
 • Övriga anställningsvillkor (fortbildning, kongressdeltagande, ev. flyttkostnad mm).

 

 • Analysera samtalet. Ta reda på vad som skiljer din egen värdering från chefens och försök dra konkreta slutsatser av er gemensamma sammanfattning. Finns det förutsättningar för en positiv utveckling eller ska jag se mig om efter ett annat jobb?
 • Ajournera vid behov.
 • Summera förhandlingen så båda parter vet vad ni kommit överens om.
 • Utvärdera din insats. De ev. argument som talar mot dina krav kan du jobba extra med inför nästa lönesamtal.

 

 • Meddela MSL utfallet av ditt lönesamtal. Det ger oss underlag och argument som kan påverka förhandlingssituationen för kollegor.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare