Hoppa till innehåll
Pressrum
​Läkarförbundet välkomnar Alliansens förslag för att stärka hälso- och sjukvården

​Läkarförbundet välkomnar Alliansens förslag för att stärka hälso- och sjukvården

Nyckeln till att lösa flera av vårdens problem är en stärkt primärvård där hela befolkningen får en egen fast läkare. Därför välkomnar vi Alliansens reformförslag om en nationell primärvårdsreform med listning på läkare och flera specialister i allmänmedicin.
Pressmeddelande
​Läkarförbundet välkomnar Alliansens förslag för att stärka hälso- och sjukvården
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Nyckeln till att lösa flera av vårdens problem är en stärkt primärvård där hela befolkningen får en egen fast läkare. Därför välkomnar vi Alliansens reformförslag om en nationell primärvårdsreform med listning på läkare och flera specialister i allmänmedicin. 

– Det har stor betydelse för patienter att kunna lista sig på en fast läkare. Det skapar kontinuitet och ger en bättre, tryggare och effektivare vård, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Alliansen föreslår att den fasta läkaren ska ansvara för sina listade patienter och samordna den vård som behövs med multiprofessionella vårdteam.

– En utbyggd primärvård är effektiv vård och kan korta köerna inom slutenvården och avlasta trycket på akutmottagningarna. Att ha en fast läkare med det medicinska ansvaret för patienten tydliggör och underlättar också vårdteamets arbete och att teamet byggs upp kring patientens behov, säger Heidi Stensmyren.

Läkarförbundet välkomnar också att Alliansen vill underlätta för professionen att etablera vårdcentraler genom att utforma ersättningssystemen på ett sätt som främjar detta.

Vidare vill Alliansen korta vårdköerna genom att införa en resultatbaserad kömiljard kopplat till den lagstadgade vårdgarantin samt öka öppenheten och uppföljningen gällande information om väntetider, tillgänglighet och kvalitet inom vården.

– Tanken är att kömiljarden till skillnad mot tidigare ska omfatta hela vårdkedjor och rehabilitering, vilket är bra. Samtidigt är kömiljarden problematisk då det finns stor risk för undanträngningseffekter, säger Heidi Stensmyren.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
​Läkarförbundet välkomnar Alliansens förslag för att stärka hälso- och sjukvården