Hoppa till innehåll
Pressrum
​Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

​Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

Sveriges läkarförbund, SKL och Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn. Avtalet gäller från och med den 1 november 2017. − Med det nya avtalet ges en nystart och stöd för de lokala parterna att förbättra den lokala samverkan om verksamhetens utvecklings- och arbetsmiljöarbete, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.
Pressmeddelande
​Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund, SKL och Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn. Avtalet gäller från och med den 1 november 2017.

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet, Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, AkademikerAlliansen och Vårdförbundet.

− Med det nya avtalet ges en nystart och stöd för de lokala parterna att förbättra den lokala samverkan om verksamhetens utvecklings- och arbetsmiljöarbete. Vi ser att det nya avtalet lyfter fram vikten av att de fackliga parterna tidigt deltar i beredning och förankring av beslut, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter vidare omhänderta såväl den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen som den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

− Det är viktigt att varje medarbetare har goda möjligheter att bidra till verksamhetens utvecklings- och arbetsmiljöarbete. Delaktighet främjar hälsa och ökar engagemanget för verksamheten. Det bidrar till bra beslut och bättre verksamhet, säger Heidi Stensmyren.

Fakta

  1. Samverkansavtalet får ett nytt namn, Avtal om samverkan och arbetsmiljö.
  2. Avtalet träder i kraft den 1 november 2017.
  3. Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö.
  4. Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har förtydligats, 
bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, 
arbetsplatsnivå och partsnivå.
  5. Det förtydligas att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och 
informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen. Läs vidare 
Avtal om samverkan och arbetsmiljö (uppdateras med nya avtalet) 


Läs mer i Avtal om samverkan och arbetsmiljö på SKL:S webbplats

Pressjour Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tfn: 08 452 71 01

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
​Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö