fbpx
​Oacceptabel väntan på vård
Karin Båtelson, förste vice ordförande Sveriges läkarförbund

I oktober 2018 fick endast 76 procent av patienterna sin operation inom vårdgarantins 90 dagar. Det är en minskning med nästan 10 procentenheter på fyra år. I oktober 2014 var motsvarande andel 85 procent. Stora regionala skillnaderna visar på betydande svårigheter i att erbjuda jämlik vård över hela landet. Mellan bästa och sämsta region skiljer det nästan 30 procentenheter.

– Nu måste vårdplatserna öka. Läkare måste ges tillgång till de resurser och den utrustning vi behöver för att kunna erbjuda patienterna god och säker vård. Huvudmännen måste se till att det finns tillräckligt med vårdplatser. Det går inte att kompromissa bort, säger Karin Båtelson, förste vice ordförande i Sveriges läkarförbund.

Socialstyrelsens rapport ”Öppna jämförelser 2018 – En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat” bekräftar återigen att väntetiderna och köerna till hälso- och sjukvården är oförsvarligt långa.

– Vårdplatser måste dimensioneras utifrån befolkningens behov av vård. Regeringen bör ge i uppdrag åt Socialstyrelsen att ta fram en sådan modell som kan stödja regionerna i planering och uppföljning, säger Karin Båtelson.

Rapporten visar vidare att situationen med överbeläggningar fortsätter att förvärras och försämringen sker snabbt. På bara ett par år har det som ansågs som extraordinär belastning under sommarmånaderna kommit att utgöra ett normaltillstånd. Sommaren 2018 var värsta sommaren hittills med närmare 10 utlokaliseringar eller överbeläggning per 100 disponibla vårdplatser. Det innebär att nästan var tionde patient vårdades på en vårdplats som saknar den kompetens, utrustning eller fysisk utformning som krävs för att säkerställa patientsäkerheten och personalens arbetsmiljö.

– Vårdplatsbrist ger inte bara en farligare vård utan det är också enormt resurskrävande med en ytterst pressad situation för personalen. Men det allvarligaste är nog att förtroendet för vården urholkas bland medborgare och det blir på sikt ett hot mot hela vår solidariskt betalda sjukvård, säger Karin Båtelson.

Läs mer i rapporten på Socialstyrelsens webb

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.