Hoppa till innehåll
Pressrum
​Patientskadorna ökar på grund av vårdplatsbristen

​Patientskadorna ökar på grund av vårdplatsbristen

Läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset har genomfört en arbetsmiljöenkät som visar att tre av fyra läkare känner till patienter som lidit skada på grund av bristen på tillgängliga vårdplatser. Enkäten besvarades av 1529 läkare och resultatet visar att 75 % av läkarna känner till patienter som lidit skada på grund av vårdplatsbristen det senaste året, nästan 50 % fler än 2015.
Pressmeddelande
​Patientskadorna ökar på grund av vårdplatsbristen
Andel av läkargruppen som svarat ”ja” på frågan. Förändringen från 2015 är statistisk signifikant

Läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset har genomfört en arbetsmiljöenkät som visar att tre av fyra kliniskt verksamma läkare känner till patienter som lidit skada på grund av bristen på tillgängliga vårdplatser.

Läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset har länge nåtts av rykten om konsekvenserna av vårdplatsbristen och en allt sämre psykosocial arbetsmiljö på sjukhuset och tog därför initiativ till en arbetsmiljöundersökning som genomfördes i februari 2017. 

Enkäten besvarades av 1529 läkare och resultatet visar att 75 % av läkarna känner till patienter som lidit skada på grund av vårdplatsbristen det senaste året, nästan 50 % fler än 2015. Enligt läkarföreningen så är vårdplatsbristen ett problem med många bidragande orsaker men oavsett orsaker så drabbas patienterna. 

Läkarna prioriterar alltid patienten först och den psykosociala arbetsmiljön påverkas negativt då läkarna måste göra svåra val om vem som måste skrivas ut för att nästa ska kunna läggas in.

Andelen läkare som anger störd nattsömn och stress på grund av hög och ökande arbetsbelastning har ökat sedan 2015. Läkare som överväger att byta arbetsgivare har också ökat och ligger nu på 66%, varav drygt hälften är läkare med lång erfarenhet och hög kompetens.

I december 2016 uttalades en misstroendeförklaring från Läkarföreningen vid Karolinska Universitetssjukhuset mot sjukhusdirektör Melvin Samson. Enkäten visar att läkarkårens förtroende för sjukhusdirektören är fortsatt lågt (22 % enligt den skala som används i landstingets medarbetarundersökning) och även för sjukhusledningen (23 % enligt samma skala). 

Det låga förtroendet beror på hur sjukhusets nya organisation genomdrivs på bristande dialog med läkarkåren samt på ett alltför stort inflytande från utomstående konsulter i interna sjukhusets styrning. 

I undersökningen framkommer också att flera upplever att sjukhusledningen inte sätter vården på Karolinska först utan snarare arbetar med andra värden än de som är av betydelse för vården. Förtroendet för närmsta chefen är överlag bra.

Läkarföreningen är mycket oroad över signalerna från läkarkåren på Karolinska Universitetssjukhuset och för den framtida vården där. 

Patienten i centrum är mottot på Karolinska, men för att patienten ska vara i centrum behövs en fungerande arbetsmiljö vilket inte finns nu. Vi vill arbeta tillsammans med arbetsgivaren i det förändringsarbete som måste göras – det är bråttom för att rädda Karolinska.

Kontaktperson: Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinskas läkarförening Sektion av Stockholm Mobil: 0736-681740

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
​Patientskadorna ökar på grund av vårdplatsbristen