Hoppa till innehåll
Pressrum
​Rätt steg åt rätt håll – välkommet förslag om att utreda större statligt ansvar för vården

​Rätt steg åt rätt håll – välkommet förslag om att utreda större statligt ansvar för vården

Moderaterna föreslår att det utreds om staten ska ta över delar av ansvaret för hälso- och sjukvården för att få ökad jämlik vård. Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund kommenterar förslaget.
Pressmeddelande
​Rätt steg åt rätt håll – välkommet förslag om att utreda större statligt ansvar för vården
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. Foto: Johan Knobe

– Vi ser positivt på förslaget om en utredning gällande huvudmannaskapet. En nationell primärvårdsreform behöver gemensamma finansieringsprinciper på nationell nivå, därför behöver ett större statligt ansvar för vården utredas, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Så kommenterar Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, fem ledande moderaters förslag på DN-debatt i dag om ökad statlig styrning av vården.

– Som moderaterna konstaterar på dagens DN-debatt är svensk sjukvård bra på mycket, samtidigt som kontinuiteten och tillgängligheten i primärvården är riktigt dålig. En nationell primärvårdsreform med listning på fast namngiven läkare skulle åtgärda problemen. Patienterna får en god kontinuitet när de får träffa sin ”egen” läkare vid varje besök i stället för olika varje gång. En nationell primärvårdsreform behöver också nationella finansieringsprinciper istället för det lapptäcke av olika finansieringsformer som i dag styr vården mot fortsatt ojämlikhet.

– Flera regioner har inte förutsättningar att tillhandahålla det välfärdsutbud som befolkningen behöver. Därför behöver staten ta ett större ansvar, i enlighet med lagstiftningens intention om jämlik hälso- och sjukvård till hela befolkningen oberoende av bostadsort.

– I dag varierar tillgänglighet i vården med var i landet du bor. Vården ska vara lika oavsett var i landet du bor. En ökad statlig styrning behövs för en mer jämlik vård. En utredning är ett första rätt steg mot rätt håll, avslutar Heidi Stensmyren.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
​Rätt steg åt rätt håll – välkommet förslag om att utreda större statligt ansvar för vården