Hoppa till innehåll
Pressrum
​Vi tar steget för en ny modern läkarutbildning och bastjänstgöring

​Vi tar steget för en ny modern läkarutbildning och bastjänstgöring

En ny bastjänstgöring BT för läkare välkomnas av Sveriges läkarförbund. - Äntligen tar vi första steget för en ny modern läkarutbildning med efterföljande bastjänstgöring. Det nya flexibla systemet ger oss större möjligheter att möta hälso- och sjukvårdens behov, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation. Idag skickas Läkarförbundets remissvar.
Pressmeddelande
​Vi tar steget för en ny modern läkarutbildning och bastjänstgöring

En ny bastjänstgöring, BT, för läkare välkomnas av Sveriges läkarförbund. Förslaget skapar bättre förutsättningar för vårdgivare att effektivt introducera alla läkare, oavsett utbildningsland, till svensk hälso- och sjukvård. Något som däremot saknas i promemorian är förslag om krav på extern granskning av bastjänstgöringens kvalitet.

Sveriges läkarförbund skickar idag in sitt remissvar med synpunkter och invändningar på förslagen som presenteras i Socialdepartementets promemoria Bastjänstgöring för läkare.

– Äntligen tar vi första steget för en ny modern läkarutbildning med efterföljande bastjänstgöring. Det nya flexibla systemet ger oss större möjligheter att möta hälso- och sjukvårdens behov, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation.

– Idag kvalitetsgranskas både grundutbildningen och specialiseringstjänstgöringen för läkare. Granskningens syfte är att identifiera eventuella utbildningsbrister som sedan ska åtgärdas. Det är en självklarhet att samtliga delar av läkares utbildning granskas, säger Sofia Rydgren Stale

Inför arbetet med Läkarförbundets remissvar har man samlat in synpunkter från sina delföreningar. Det har då framkommit att det finns en gemensam oro kring dimensioneringen av BT. Oron grundar sig i underdimensioneringen av dagens allmäntjänstgöring, AT,  och hur man ska säkerställa att inte hamna i samma situation med BT.

– Det är staten som har huvudansvaret för att dimensioneringen av BT-tjänster blir tillräcklig i förhållande till antalet läkare som väljer att specialisera sig i Sverige. Det måste samordnas på nationell nivå där ansvariga sitter vid samma bord och diskuterar bastjänstgöringens dimensionering och geografiska spridning, säger Sofia Rydgren Stale

Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är överens om att bastjänstgöringen ska vara en fristående första del av läkarnas specialisering med en tidsbegränsad anställning.

– BT är en introduktionstjänstgöring och en fristående första del för läkare som vill specialisera sig i Sverige. Det är därför rimligt att anställningen är tidsbegränsad och att lagen om anställningsskydd gäller. Övriga frågor kring anställningen hanteras av arbetsmarknadens parter.

Idag är sista svarsdagen för remissinstanserna att komma med synpunkter till Socialdepartementet. Enligt propositionsförteckning för våren 2018 kommer regeringen att presentera sitt förslag om ny bastjänstgöring för läkare i juni.

– Vi hoppas såklart på att riksdagen röstar för förslaget. Efter det börjar arbetet med att utforma föreskrift och handböcker. Läkarförbundet ser fram emot att aktivt medverka i dessa processer, säger Sofia Rydgren Stale.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
​Vi tar steget för en ny modern läkarutbildning och bastjänstgöring