Hoppa till innehåll
Pressrum
AT-ranking 2021 toppas av Hallands sjukhus i Varberg och Västerviks sjukhus

AT-ranking 2021 toppas av Hallands sjukhus i Varberg och Västerviks sjukhus

Årets bästa AT-ort delas av två välbekanta sjukhus; Hallands sjukhus i Varberg och Västerviks sjukhus. Södersjukhuset i Stockholm har också gjort ett stort hopp upp i rankingen från plats 57 till plats 15, men problemen med väntan på AT-tjänst har ökat generellt i hela landet. Tuff arbetsbelastning och problem med arbetsmiljön gör att 21 procent av AT-läkarna, den högsta siffran i rankingens historia, överväger att byta yrke.

Pressmeddelande
AT-ranking 2021 toppas av Hallands sjukhus i Varberg och Västerviks sjukhus
Madeleine Liljegren, ordförande SYLF och ledamot i förbundsstyrelsen

Väntetiden för läkare att få påbörja vägen till legitimation har sedan mätningarna påbörjades 2008 ökat med 60 procent. Det har i år tagit AT-läkarna 11,14 mån efter läkarexamen att få påbörja sin AT. Förra året var den siffran 10,6 månader.

Den förlängda väntetiden beror på att allt fler läkare utbildats på universiteten, men utan att regionerna har tillsett sitt lagstadgade ansvar att tillhandahålla tillräckligt med AT-tjänster. Regionerna har fått i uppdrag av regeringen att planera för en ökning av antalet AT-platser. Under perioden 2018 – 2023 kommer ytterligare drygt tusen läkare hamna i kön till AT på grund av bristande dimensionering.

– Det är allvarligt. Vi ser i svaren från underläkare som väntar på AT att de är i en väldigt utsatt position. AT är en introduktionstjänst – en väg in i yrkesrollen där man har strukturerad handledning och utbildning. Tre regioner har under vår mätperiod minskat antalet platser, och fem kan inte garantera att de kommer att ha utökat sina platser alls till 2023, säger Madeleine Liljegren, ordförande Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF och ledamot i Läkarförbundets styrelse.

Rapporten bygger på svar från 2 200 läkare från hela Sverige. I den beskriver AT-läkare sin arbetsmiljö och sina arbetsvillkor – men rankar också alla Sveriges sjukhus som anställer AT-läkare.

Rapporten slår fast att AT-läkare arbetar i snitt 1 timme och 40 minuter gratis i veckan. Tuff arbetsbelastning och problem med arbetsmiljön gör att 21 procent av AT-läkarna, den högsta siffran i rankingens historia, överväger att byta yrke.

– En bra arbetsmiljö för läkare är en förutsättning för att patienterna ska få en bra vård. Att arbeta som läkare är ett yrke, inte en fritidsaktivitet. Det är mycket allvarligt att våra medlemmar, som tar ett stort medicinskt ansvar – dygnet runt, årets alla dagar – inte får full ersättning för sin arbetade tid. Det är nästan en dag i månaden som våra medlemmar ger gratis till arbetsgivaren, säger Madeleine Liljegren.

Årets förstaplats delas mellan Hallands sjukhus Varberg och Västerviks sjukhus. Södersjukhuset i Stockholm har också gjort ett stort hopp upp i rankingen från plats 57 till plats 15.

Ta del av SYLF:s AT-ranking

Kontakt för intervjuer: Madeleine Liljegren, ordförande SYLF, 070-448 37 95

Läkares utbildningssystem
I Sverige finns en utbredd specialistläkarbrist och stor del av specialistläkarkåren befinner sig nära pensionsålder. Specialistläkarna har genomgått en lång utbildning – 5,5 år på universitetsnivå, därefter minst 18 månaders allmäntjänstgöring som slutligen följs av 5 års specialiseringstjänstgöring.

Läkares utbildning delas mellan universitet och regioner. Universiteten ansvarar för utbildningen fram till examen, och efter examen är det regionerna som ansvarar för att läkarna ska vidareutbildas. Läkarutbildningen är under förändring och på sikt kommer allmäntjänstgöringen att fasas ut. Läkare som examineras fram till och med 2029 behöver genomföra en minst 18 månader lång allmäntjänstgöring för att kunna erhålla legitimation.

Om SYLF
Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund och organiserar underläkare. Föreningen har ca 13 000 medlemmar och 27 lokalavdelningar spridda över landet. SYLF arbetar bland annat med frågor som hanterar examinerade läkares utbildning, arbetsmarknadsfrågor, sjukvårdsorganisatoriska frågor och arbetsmiljöfrågor.

Sveriges läkarförbund samlar drygt 55 000 läkare i ett professions- och fackförbund för alla läkare under hela karriären. Vi tar ansvar och utvecklar vården, villkoren, ledarskapet och professionen.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
AT-ranking 2021 toppas av Hallands sjukhus i Varberg och Västerviks sjukhus