Hoppa till innehåll
Pressrum
Avesta lasarett är Sveriges bästa AT-ort för andra året i rad!

Avesta lasarett är Sveriges bästa AT-ort för andra året i rad!

Avesta Lasarett toppar för andra året i följd listan över AT-orterna, därefter följer sjukhuset i Arvika som klättrat 29 placeringar till andra plats och Kiruna Sjukhus som återigen kniper tredjeplatsen. I botten av AT-rankingen återfinns Helsingborgs Lasarett som ligger strax före Lasarettet i Enköping och slutligen Nyköpings Lasarett som får den absoluta botten placeringen i 2016 års AT-ranking.
Pressmeddelande

AT-läkarna har sagt sitt. Avesta Lasarett toppar för andra året i följd listan över AT-orterna, därefter följer sjukhuset i Arvika som klättrat 29 placeringar till andra plats och Kiruna Sjukhus som återigen kniper tredjeplatsen. I den mindre smickrande botten av AT-rankingen återfinns Helsingborgs Lasarett som ligger strax före Lasarettet i Enköping och slutligen Nyköpings Lasarett som får den absoluta botten placeringen i 2016 års AT-ranking.

En god AT-ort kännetecknas av hög kvalitet på introduktion och handledningen inom varje placering samt ett gott kollegialt stöd och formaliserad medicinsk utbildning. Även andra aspekter så som AT-läkarnas rätt att förhandla sin lön, arbetsmiljö och delaktighet är avgörande för sjukhusens AT-prestationer.

Det finns många goda exempel men årets AT-ranking ger en oroande bild avseende utbildningskvaliteten i AT. En stor andel av AT-läkarna får inte regelbunden handledning. Detta trots att handledning är ett krav för läkarlegitimation enligt Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). Enligt SYLF:s undersökning missköts handledning under tre av de fyra obligatoriska tjänstgöringsavsnitten; medicin, kirurgi och psykiatri. Resultaten visar också att AT-läkare handleds av läkare som ännu inte uppnått specialistkompetens trots att socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring (SOSFS 1999:5) explicit reglerar att handledaren ska vara en specialistkompetent läkare. Detta innebär att många AT-läkare faktiskt inte uppfyller kraven på legitimation.

Syftet med AT är att läkare får en chans att utvecklas inom läkarrollen och stegvis introduceras till yrket innan de blir legitimerade läkare. Tjänsten ska enligt socialstyrelsen betraktas som en målstyrd utbildningstjänst men har på grund av resursbrist och underbemanning fått en förändrad roll inom vården. Att en sådan viktig del som handledningen missköts och bortprioriteras trots tydliga regelverk är både ett svek mot AT-läkarna och patienterna.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Avesta lasarett är Sveriges bästa AT-ort för andra året i rad!