Hoppa till innehåll
Pressrum
Beklagligt att SKR lämnat förhandlingar i kristider

Beklagligt att SKR lämnat förhandlingar i kristider

Patienter i riskgrupper behöver undvika fysisk kontakt för att minska smittorisken. Regeringen har därför genom en särskild förordning säkrat att patienter kan göra digitala besök hos privatläkare på nationella taxan. Men SKR har lämnat förhandlingarna och lever inte upp till regeringens intentioner.
Pressmeddelande
Beklagligt att SKR lämnat förhandlingar i kristider
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. Foto: Johan Knobe

Sveriges läkarförbund har tillsammans med Fysioterapeuterna förhandlat med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om ersättningsnivå för digitala vårdbesök på nationella taxan. SKR har nu valt att lämna förhandlingarna. Läkarförbundet anser att SKR inte lever inte upp till regeringens intentioner.

Patienter i riskgrupper behöver undvika fysisk kontakt för att minska smittorisken. Regeringen har därför beslutat att tillfälligt möjliggöra för patienter hos privatläkare på nationella taxan att genomföra sitt läkarbesök digitalt. Syftet är att minska risken för spridning av Covid-19 och inte ytterligare bygga på vårdköerna.

Förordningen gäller fram till årsskiftet och nivån på ersättning till läkare och fysioterapeuter har lämnats till parterna; Sveriges läkarförbund, Fysioterapeuterna och SKR att komma överens om. SKR har nu meddelat att de inte avser fortsätta dialogen med Läkarförbundet och Fysioterapeuterna utan att ensidigt fastställa rekommendationer för nivåerna.

– Vi beklagar att SKR lämnar förhandlingarna och ensidigt tar fram nivåer. Vi ser en ordning där parterna förhandlar fram rimliga villkor som en styrka. Vi är villiga att förhandla och gemensamt hitta en kompromiss för en väl fungerande och hållbar ordning. Vi välkomnar fortsatta samtal, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet.

Den verksamhet som läkare på taxan bedriver är anpassad för en fysisk patientmottagning. Tidsåtgången är för ett besök är preciserat i förordningen för varje specialitet och varje besök ska innehålla anamnes, bedömning och rådgivning eller information eller behandling. Ett besök inom exempelvis primärvården pågår i genomsnitt i 25 minuter. Det är betydligt längre tid jämfört med ett digitalt besök hos en vårdgivare med endast digital rådgivning.

– SKR:s rekommenderade nivå på 500 kronor per digital vårdåtgärd är otillräcklig. Det medför konsekvenser inte enbart för de berörda verksamheterna, utan riskerar att medföra effekter för patienterna i form av minskad tillgänglighet och kontinuitet. Vi ser att det här beslutet är emot modernisering och utveckling, och motverkar utvecklingen av digital vård. SKR lever inte upp till regeringens intentioner, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Beklagligt att SKR lämnat förhandlingar i kristider