Hoppa till innehåll
Pressrum
Bra att avskaffa särlösningar för antroposofiska läkemedel

Bra att avskaffa särlösningar för antroposofiska läkemedel

Idag har regeringen meddelat att man går vidare med förslaget om att avskaffa särlösningen för antroposofiska läkemedel. Ett förslag som Läkarförbundet välkomnar.
Pressmeddelande
Bra att avskaffa särlösningar för antroposofiska läkemedel
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Idag har regeringen meddelat att man går vidare med förslaget om att avskaffa särlösningen för antroposofiska läkemedel. Ett förslag som Läkarförbundet välkomnar.

– För Läkarförbundet är det grundläggande att vård ges i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att endast preparat som prövats i vetenskapliga studier godkänns som läkemedel, säger Heidi Stensmyren ordförande i Sveriges läkarförbund

Läkarförbundet har i sitt tidigare remissvar på utredningen tagit ställning mot att EU:s artikel 16.2 införlivas i svensk läkemedelslagstiftning. Inget undantag bör göras för homeopatiska/antroposofiska preparat. Om dessa preparat ska få försäljas i Sverige ska de genomgå samma godkännandeprocess som gäller för konventionella läkemedel d.v.s. med vetenskapliga effektstudier. Nu väljer regeringen att gå på samma linje som Läkarförbundet.

Läkarförbundet har också fört fram att användande och förskrivning av homeopatiska/antroposofiska preparat inom sjukvården kan stå i strid mot hälso- och sjukvårdens krav på att vården ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Ur etisk synpunkt är det svårt att acceptera att de begränsade resurser som hälso- och sjukvården har, används till behandlingar som inte har dokumenterad effekt.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Bra att avskaffa särlösningar för antroposofiska läkemedel