Hoppa till innehåll
Pressrum
Bra att bristen på vårdplatser utreds

Bra att bristen på vårdplatser utreds

I går, torsdag, gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur brister i bemanning påverkar risken för vårdskador. Läkarförbundet välkomnar regeringens beslut att kartlägga bristen på vårdplatser.
Pressmeddelande
Bra att bristen på vårdplatser utreds
Karin Båtelson, vice ordförande i Sveriges läkarförbund.

I går, torsdag, gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur brister i bemanning påverkar risken för vårdskador. Läkarförbundet välkomnar regeringens beslut att kartlägga bristen på vårdplatser.

Socialstyrelsens kartläggningen ska särskilt fokusera på bemanningen inom akutsjukvården och förlossningsvården samt på yrkeskategorierna läkare, sjuksköterskor och barnmorskor.

– För oss inom Läkarförbundet är bristen på vårdplatser en högprioriterad fråga. Därför är det glädjande att regeringen hörsammat våra krav på en ordentlig kartläggning, säger Karin Båtelson, vice ordförande i Läkarförbundet

Läkarförbundet har arbetat intensivt med bristen på vårdplatser i snart ett och ett halvt år och kartlagt dess orsaker.

– Vårt eget arbete har resulterat i en rad förslag om vad som behöver åtgärdas. Vi deltar därför gärna i utredningens expertgrupp och delger våra erfarenheter av vårdens verklighet, säger Karin Båtelson.

Läkarförbundet anser att bristen på vårdplatser är en av de mest akuta problem som hälso- och sjukvården brottas med. Återkommande har Läkarförbundet larmat om att bristen på vårdplatser leder till allvarliga vårdskador, flera patienter har till och med avlidit.

– Det innebär också en stor etisk stress och arbetsbelastning för vårdpersonalen att ständigt leta vårdplatser och tvingas göra nästan omöjliga prioriteringar bland svårt sjuka patienter. Dessutom stjäl det dyrbar tid åt verkligt arbete med patienterna, säger Karin Båtelson.

Genom kartläggningen ska Socialstyrelsen också analysera utvecklingen över tid på området, samt jämföra situationen i Sverige med hur utvecklingen ser ut i Norge som är ett jämförbart land. Uppdraget ska genomföras i samråd med Inspektionen för vård och omsorg och redovisas senast den 28 februari 2018. En delredovisning ska göras senast den 30 september 2017.


Kontakt: 
Karin Båtelson, vice ordförande i Sveriges läkarförbund 
karin.batelson@slf.se
Tel: 070-790 73 47

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare