Hoppa till innehåll
Pressrum
DN Debatt ”Primärvården kan inte vänta – dags för en nationell reform”

DN Debatt ”Primärvården kan inte vänta – dags för en nationell reform”

För att komma till rätta med primärvården krävs blocköverskridande lösningar. En nyckel är kontinuitet. Patienter bör lista sig hos en läkare – inte en vårdcentral. För att den egna läkaren ska vara tillgänglig krävs också ett tak för hur många invånare som kan dela på en läkare, skriver Heidi Stensmyren, Lars Engqvist, Göran Hägglund, Bo Könberg, Ingela Thalén, Bengt Westerberg, på DN Debatt.
Pressmeddelande
DN Debatt ”Primärvården kan inte vänta – dags för en nationell reform”
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

För att komma till rätta med primärvården krävs blocköverskridande lösningar. En nyckel är kontinuitet. Patienter bör lista sig hos en läkare – inte en vårdcentral. För att den egna läkaren ska vara tillgänglig krävs också ett tak för hur många invånare som kan dela på en läkare.

För att säkra en utbyggd primärvård till hela befolkningen krävs en nationell reform:

1

Nationellt uppdrag för primärvården. Det behövs ett lagstadgat nationellt basuppdrag för primärvården för likvärdig vård i hela landet. Utrymme för lokala lösningar för landsbygd och i glesbygd måste finnas. Alla måste försäkras en tillgänglig primärvård.

2

Fast läkare genom listning hos en läkare – inte hos en vårdcentral. Det måste vara tydligt för patienten vem som är ansvarig läkare. Den läkare som individen listar sig hos ska fungera som fast läkare.

3

Mer resurser till primärvården. Vi behöver en rejäl satsning på primärvården i hela landet med kraftfulla incitament för att få fler ST-tjänster och fler specialister i allmänmedicin.

4

Listningstak. Tillgången till den egna läkaren behöver säkras. Därför behövs ett tak för hur många invånare som kan dela på en läkare.

Snart är det dags för en ny regeringen att leverera. Vi förväntar oss förslag om en nationell primärvårdsreform där listning hos läkare för alla invånare blir verklighet. Då blir förutsättningarna goda för att tillgängligheten och kontinuiteten i primärvården ska förbättras i hela Sverige; en reform för befolkningens bästa.

Det här skriver Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund; Lars Engqvist, socialminister (S) 1998–2004; Göran Hägglund, socialminister (KD) 2006–2014; Bo Könberg, sjukvårds- och socialförsäkringsminister (L) 1991–1994; Ingela Thalén, socialminister (S) 1990–1991, 1994–1996; Bengt Westerberg, socialminister (L) 1991–1994 på DN Debatt.

Läs gärna hela debattartikeln på DN Debatt

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
DN Debatt ”Primärvården kan inte vänta – dags för en nationell reform”