Hoppa till innehåll
Pressrum
Dödläget är inte bra för vården som är i stort behov av reformer

Dödläget är inte bra för vården som är i stort behov av reformer

Vi kan inte vänta oss mer av en övergångsregerings budget än det finansministern idag har presenterat, men hälso- och sjukvården är i stort behov av omfattande politiska reformer snarast. ​- Hälso- och sjukvården blev väljarnas viktigaste fråga. Det visar hur angeläget det är med nya satsningar omgående, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.
Pressmeddelande
Dödläget är inte bra för vården som är i stort behov av reformer
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Vi kan inte vänta oss mer av en övergångsregerings budget än det finansministern idag har presenterat, men hälso- och sjukvården är i stort behov av omfattande politiska reformer snarast.

– Hälso- och sjukvården blev väljarnas viktigaste fråga. Det visar hur angeläget det är med nya satsningar omgående, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

– Under valåret har vi i Läkarförbundet intensivt drivit frågorna om en nationell primärvårdsreform, fast läkare/patientansvarig läkare och bristen på vårdplatser. Allt detta för att vi ska kunna erbjuda befolkningen en god, säker och jämlik vård, säger hon.

Vi vill se:

Nationellt uppdrag för primärvården:Det behövs ett lagstadgat nationellt basuppdrag för primärvården för likvärdig vård i hela landet. Utrymme för lokala lösningar för landsbygd och i glesbygd måste finnas. Alla måste försäkras en tillgänglig primärvård.

Fast läkare genom listning hos en läkare – inte hos en vårdcentral:Det måste vara tydligt för patienten vem som är ansvarig läkare. Den läkare som individen listar sig hos ska fungera som fast läkare.

Mer resurser till primärvården:Vi behöver en rejäl satsning på primärvården i hela landet med kraftfulla incitament för att få fler ST-tjänster och fler specialister i allmänmedicin.

Listningstak:Tillgången till den egna läkaren behöver säkras. Därför behövs ett tak för hur många invånare som kan dela på en läkare.

Vårdplatser: Krafttag behövs för att komma till rätta med bristen på vårdplatser. En god arbetsmiljö med goda villkor så att personalen stannar kvar och en dimensionering som utgår från befolkningens behov.

Vi hoppas att det snart blir dags för en ny regering att leverera. Vi förväntar oss förslag om en nationell primärvårdsreform där listning hos läkare för alla invånare blir verklighet. Då blir förutsättningarna goda för att tillgängligheten och kontinuiteteten i primärvården ska förbättras i hela Sverige; en reform för befolkningens bästa.

Läs gärna vår debattartikel på DN Debatt

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Dödläget är inte bra för vården som är i stort behov av reformer