fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

En missad chans att förbättra kunskapsstyrningen av vården
Karin Båtelson, förste vice ordförande Sveriges läkarförbund

Utredningen ”Sammanhållen kunskapsstyrning” presenterar idag sitt betänkande. Uppdraget är att ge förslag som stärker förutsättningarna för hur staten ska kunna följa upp vården och hur man ska identifiera de insatser som i dialog bäst stöttar sjukvårdshuvudmännen.

– Förslagen från utredningen är små steg i rätt riktning, men de är helt otillräckliga för att säkerställa att ny kunskap implementeras i hälso- och sjukvården. Det är bra med uppföljning, dialog och kunskapsstöd men om man verkligen vill ha en kunskapsstyrd vård måste medarbetarna har rätt utbildning i mötet med patienten så man gör rätt från början, säger Karin Båtelson vice ordförande i Sveriges läkarförbund och expert i utredningen.

Betänkandet utelämnar det enskilt viktigaste

Regeringen tillsatte utredningen om genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård 2018 i syfte att stärka förutsättningar för att bästa möjliga kunskap ska användas i hälso- och sjukvården.

– Detta är den andra utredningen på tre år med uppgift att föreslå en mer ändamålsenlig kunskapsstyrning som utelämnar det enskilt viktigaste, en reglerad fortbildning för sjukvårdspersonal. Man föreslår istället att frågan ska hänskjutas till en annan instans, nämligen det nystartade Nationella Vårdkompetensförsörjningsrådet vid Socialstyrelsen. Om inte läkare får tillräckliga möjligheter att fortbilda sig är det förstås inte möjligt att följa nya rön eller skapa utveckling i hälso- och sjukvården. Vi vill se en reglering i föreskrift att fortbildning ska ske kontinuerligt utifrån individens och verksamhetens behov. Och med krav på både läkare och sjukvårdshuvudman att följa, säger Karin Båtelson.

Coronapandemin visar på behovet av ökad medicinsk kompetens inom den kommunala hälso- och sjukvården

– Den pågående pandemin har gjort det uppenbart att den kommunala hälso- och sjukvården på många håll kräver betydligt mer medicinsk kompetens. Utredningen kommer enbart fram till att förstärka MAR-funktionen, det vill säga de rehabiliterande insatserna, men förbiser att förstärka den medicinska kompetensen i teamen. Vi vill se en funktion med medicinsk ansvarig läkare, MAL. En stor del av hälsosjukvården sker i kommunerna och vi vill också se en mer övergripande ansvarsfunktion för patientsäkerhet och kvalitet i form chefläkare över kommunal vård, avslutar Karin Båtelson.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem