Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Pressrum
Försäkringskassan ställer fel krav på läkarintygen

Försäkringskassan ställer fel krav på läkarintygen

- Det krävs ett rejält omtag när det gäller läkarintygen. Vi måste få igång en dialog med Försäkringskassan, säger Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund. Försäkringskassan ställer fel krav på läkarintygen. Enligt både jurister och chefsjurister har kraven på läkarintygen bidragit till att fler sjukpenningmål nu ligger i domstol.
Pressmeddelande
Försäkringskassan ställer fel krav på läkarintygen
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

– Det krävs ett rejält omtag när det gäller läkarintygen. Vi måste få igång en dialog med Försäkringskassan, säger Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund.

Försäkringskassan ställer fel krav på läkarintygen. Enligt både jurister och chefsjurister har kraven på läkarintygen bidragit till att fler sjukpenningmål nu ligger i domstol

– Det är en orimlig situation både för patienter och läkare. Vi vill ge en god och säker vård, att lägga orimligt mycket tid på sjukintygen och olika kompletteringar tar tid från de viktiga patientmötena, säger Heidi Stensmyren.

Läkare som ska skriva sjukintyg för människor med psykisk ohälsa har svårt att följa Försäkringskassans krav. Ångest, stress och depression låter sig inte mätas och bedömas på samma sätt som kroppsliga diagnoser. Det konstaterar Riksrevisionen i en rapport som presenteras idag. Och det här kan leda till helt olika bedömningar och risk för rättsosäkerhet.

Riksrevisionen rekommenderar att hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen och Försäkringskassan gemensamt för en diskussion om vad som är möjligt att få fram i ett läkarintyg, vilka krav som är rimliga att ställa.

– I komplexa fall är det mycket svårt att utifrån medicinsk grund avgöra arbetsförmåga och aktivitetsbegränsning. Läkarförbundet har länge har drivit dessa frågor och efterlyser en bred diskussion. Vi välkomnar Riksrevisionens rapport, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund och Ove Andersson andre vice ordförande.

Idag intervjuas Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, i Sveriges Radio Ekot

Igår intervjuades Ove Andersson, andre vice ordförande i Ekot i frågan

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Försäkringskassan ställer fel krav på läkarintygen