Hoppa till innehåll
Pressrum
Garantera patienternas rätt till fast vårdkontakt i vården

Garantera patienternas rätt till fast vårdkontakt i vården

En föreskrift om rätt till en fast läkarkontakt och bättre rutiner i vården är enkla medel att stärka kontinuiteten i vården och garantera alla svårt sjuka patienter en läkare som fast vårdkontakt och därmed en trygg och säker vård. Det slår Sveriges Läkarförbund fast i en rapport som debatterades vid en hearing i anslutning till förbundets fullmäktige under tisdagen.
Pressmeddelande

En föreskrift om rätt till en fast läkarkontakt och bättre rutiner i vården är enkla medel att stärka kontinuiteten i vården och garantera alla svårt sjuka patienter en läkare som fast vårdkontakt och därmed en trygg och säker vård. Det slår Sveriges Läkarförbund fast i en rapport som debatterades vid en hearing i anslutning till förbundets fullmäktige under tisdagen.

  • Vi behöver en tydlig föreskrift om fast läkarkontakt och skärpt statlig uppföljning, kommenterar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. Dessutom måste man prioritera frågan ute i landstingen, med styr- och ersättningssystem som främjar läkarkontinuitet.
  • Vi har haft lagstiftning om patienters rätt till en patientansvarig läkare eller en fast vårdkontakt sedan 1991 men våra undersökningar visar att den inte följs och detta är helt oacceptabelt.

Sveriges Läkarförbund har länge drivit kravet på en fast patientansvarig läkare i sjukvården. Det är ett krav med starkt folkligt stöd. I februari 2016 frågade Läkarförbundet, via SIFO, ett tvärsnitt av befolkningen hur viktigt det är att få en namngiven läkare som har övergripande ansvar vid återkommande kontakter med hälso- och sjukvården? Hälften uppgav att det är mycket viktigt att få en namngiven läkare. Ytterligare 28 procent gav kravet en 4 på den 5-gradiga viktighetsskalan. Det innebär att totalt 8 av 10 svenskar anser att det är viktigt med en fast läkarkontakt.

Läkarförbundets nya enkätstudie visar att införandet av hälso- och sjukvårdslagens bestämmelse om fast vårdkontakt även i patientlagen 2015 inte har påverkat vårdens arbetssätt eller läkares förutsättningar att erbjuda läkarkontinuitet. Bestämmelsen om fast vårdkontakt är fortfarande förhållandevis okänd och verksamhetsrutiner för att utse fast vårdkontakt saknas i stor utsträckning. Uppföljningar av läkarkontinuitet är sällsynta. Endast 40 procent av de svarande läkarna anser sig ha goda eller mycket goda förutsättningar att erbjuda läkarkontinuitet.

– Vi vet att sjukvården har stora problem med kontinuitet och samordning. Därför måste vi få till bättre förutsättningar och verksamhetsnära rutiner i hälso- och sjukvårdens verksamheter. Nu måsta alla goda krafter samverka för att svensk sjukvård ska leva upp till befolkningens önskemål och patientlagens intentioner, säger Heidi Stensmyren.

För mer information:

Heidi Stensmyren. Ordförande Sveriges Läkarförbund, tel. nr. 070-590 70 33

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Garantera patienternas rätt till fast vårdkontakt i vården