Hoppa till innehåll
Pressrum
Heidi Stensmyren ny ordförande i WMA:s etikkommitté

Heidi Stensmyren ny ordförande i WMA:s etikkommitté

I dag, den 20 april, blev Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, vald till ordförande för Etikkommittén i World Medical Association, WMA. Läkarnas världsvida organisation som samlar över hundra medlemsländer, och representerar fler än 9 miljoner läkare.
Pressmeddelande
Heidi Stensmyren ny ordförande i WMA:s etikkommitté
Heidi Stenmyren vald till ordförande för WMA:s Etikkommitté.

I dag, den 20 april, blev Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, vald till ordförande för Etikkommittén i World Medical Association, WMA. Läkarnas världsvida organisation som samlar över hundra medlemsländer, och representerar fler än 9 miljoner läkare.

Etikkommittén – Medical Ethics Committee – där Heidi Stensmyren nu lyfter ordförandeklubban är en av tre kommittéer inom WMA. Ordförandeposten innehas under en mandatperiod på två år.

Ett av de mer välkända dokumenten som WMA har tagit fram är Helsingforsdeklarationen. Deklarationen är en samling etiska principer kring medicinsk forskning som omfattar människor, inklusive forskning på identifierbart mänskligt material och data.

Till dagens viktiga frågor i Etikkommittén hör bland annat en översyn av Genève-deklarationen som är WMA:s läkared från 1948. Deklarationen är att likna vid en förlaga till Läkarförbundets etiska regler. Likaså pågår en revision av Maltadeklarationen som handlar om etiska avgöranden vid hungerstrejker. Etik i samband med katastrofer samt en policy om reproduktiva teknologier tillhör också prioriterade sakområden.

– Det är förstås roligt att jag, som ett resultat av Läkarförbundets långvariga och intensiva engagemang i WMA, fått förtroendet att leda den så viktiga Etikkommittén. Det finns många angelägna frågor på agendan. Som ordförande för Etikkommittén kommer jag att värna och ytterligare stärka WMA:s fokus på medicinsk-etiska frågor, säger Heidi Stensmyren.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Heidi Stensmyren ny ordförande i WMA:s etikkommitté