Hoppa till innehåll
Pressrum
Imorgon leder Heidi Stensmyren etikdiskussioner i Vatikanen

Imorgon leder Heidi Stensmyren etikdiskussioner i Vatikanen

Idag och imorgon står Vatikanen som värd för ett möte där läkarassisterad dödshjälp, eutanasi och andra frågor relaterade till livets slutskede diskuteras. Inte bara utifrån ett medicinskt perspektiv, utan också juridiskt, etiskt och filosofiskt. I ett syfte att lära mer om frågan, olika ståndpunkter och möjliga vägar för att komma framåt ordnar nu Världsläkarorganisationen, WMA mötet.
Pressmeddelande
Imorgon leder Heidi Stensmyren etikdiskussioner i Vatikanen

Idag och imorgon står Vatikanen som värd för ett möte där läkarassisterad dödshjälp, eutanasi och andra frågor relaterade till livets slutskede diskuteras. Inte bara utifrån ett medicinskt perspektiv, utan också juridiskt, etiskt och filosofiskt. I ett syfte att lära mer om frågan, olika ståndpunkter och möjliga vägar för att komma framåt ordnar nu Världsläkarorganisationen, WMA mötet.

Från Sverige deltar Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund och för WMA’s medicin-etiska kommitté. Hon leder diskussionerna under fredagen.

Thomas Lindén som är ordförande för Läkarförbundets etik- och ansvarsråd och Gunnar Eckerdal som är onkolog och länge varit verksam kring dessa frågor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg deltar också.

Ett område där det varit särskilt svårt att komma till en gemensam ståndpunkt är den om eutanasi, dödshjälp. Här är åsiktsspannet brett. Från länder där läkare är positiva och det är tillåtet som Belgien, Nederländerna och Schweiz till länder där det håller på att tillåtas som i Victoria i Australien och till länder där det både är förbjudet och läkarna är starkt emot, som i Sverige, de andra nordiska länderna och – just – Vatikanen.

I korthet kan man säga att Världsläkarorganisationen WMA består av representanter för läkarprofessionen från de flesta av väldens länder. WMA träffas två gånger om året för att diskutera frågor kring medicinsk etik, professionalism och läkarens roll i samhället. Vid dessa möten kommer man ofta fram till gemensamma ställningstaganden och formulerar deklarationer och tar initiativ till aktiviteter utifrån dem. Mest kända bland deklarationerna är kanske Declaration of Geneva som är en läkaretisk deklaration som används som ”läkared” på många ställen i världen; Helsingforsdeklarationen om etik i klinisk forskning eller Tokyo-deklarationen om att läkare inte kan medverka i tortyr eller annan omänsklig behandling.

Läs mer här

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Imorgon leder Heidi Stensmyren etikdiskussioner i Vatikanen