Hoppa till innehåll
Pressrum
Läkare utbildade utanför EU får nya möjligheter

Läkare utbildade utanför EU får nya möjligheter

Pressmeddelande
Läkare utbildade utanför EU får nya möjligheter
Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund och Madeleine Liljegren, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd.

Sveriges läkarförbund har beviljats 5,7 miljoner kronor från Arbetsförmedlingen för en preparandkurs för läkare utbildade utanför EU/EES. Utlandsutbildade läkare har en efterfrågad kompetens på svensk arbetsmarknad men vägen till yrkespraktik är lång. För att få svensk läkarlegitimation behöver de bli godkända i ett medicinskt kunskapsprov. Syftet med kursen är att förbättra möjligheterna för läkare utbildade utanför EU/ESS att klara kunskapsprovet och snabbare kunna bidra som läkare i den svenska hälso- och sjukvården. Kursen kommer att genomföras av Karolinska Institutet och sker i digital form för att nå alla utlandsutbildade läkare.

– Vi är glada att staten stödjer satsningen på kompetensförsörjning av läkare. Många av våra kolleger är utbildade utomlands och behövs för att klara av behoven i vården. Genom preparandkursen vill vi stärka deras kunskaper i den svenska hälso- och sjukvården men också i terminologin, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

– Vi har ett omfattande arbete för att hjälpa till att korta vägen till svensk läkarlegitimation. När vi har kartlagt våra medlemmars behov av stöd och frågat vårt fadderprogram för utlandsutbildade läkare blev det tydligt att det finns behov av kompletterande undervisning i form av preparandkurser, säger Madeleine Liljegren, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd.

Under 2021 genomfördes en inventering av möjligheterna att ordna en nationell webbaserad preparandkurs för nyanlända läkare. Det visade sig vara möjligt att genomföra en kurs med undervisning i teoretisk och klinisk medicin med stöd av digitalt undervisningsmaterial från Umeå universitet och att samordna det med undervisning i svenska med stöd av lärare från Södertörns högskola. Därför ansökte Läkarförbundet om främjandemedel från Arbetsförmedlingen och har nu beviljats 5,7 miljoner för att skapa en pilotomgång av en nationell webbaserad preparandkurs för läkare utbildade utanför EU/EES.

Kursen genomförs av Karolinska Institutet med planerad start i april 2022. Under 24 veckor kommer upp till 80 deltagare få en uppdatering av sina medicinska kunskaper och stöd i att utveckla sina språkfärdigheter inom det medicinska området. Kursen ges helt på distans och kommer använda sig av online-föreläsningar av specialister inom ett 30-tal olika medicinska discipliner. Studenter vid KI anlitas för att vara språkstöd och seniora läkare är mentorer för deltagarna. Målet med kursen är att deltagarna ska få bättre förutsättningar för att avlägga godkänt kunskapsprov på vägen till legitimation.

Kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES anordnas av Umeå universitet, på Socialstyrelsens uppdrag. Under de senaste fem åren har i genomsnitt en femtedel av dem som examinerats klarat provet med godkänt resultat. De viktigaste faktorerna för den låga andelen godkända deltagare är avsaknad av förberedande kurser och studiematerial samt bristande kunskaper i svenska. De utlandsutbildade läkarnas utbildning ligger dessutom ibland flera år tillbaka i tiden då många har varit verksamma i vården under lång tid i sina hemländer.

Anmälan till  preparandkursen finns på Karolinska Institutets webb !

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Läkare utbildade utanför EU får nya möjligheter