Hoppa till innehåll
Pressrum
Läkarförbundet i Almedalen: Hur löser vi vårdplatsbristen?

Läkarförbundet i Almedalen: Hur löser vi vårdplatsbristen?

Bristen på vårdplatser har cementerats och i praktiken blivit ett normaltillstånd, under hela året – över hela landet. Och vårdplatsbristen utgör stora risker för patientsäkerheten såväl som för personalens arbetsmiljö.
Pressmeddelande
Läkarförbundet i Almedalen: Hur löser vi vårdplatsbristen?

Välkommen!

Datum: tisdag 4 juli
Tid: Kl 13.00–13.50
Plats: Läkartidningens tält vid hamnplan. H502.

Under de senaste åren har antalet vårdplatser inom slutenvård minskat över hela landet, vilket lett till överbeläggningar, utlokaliseringar och utsliten personal. Den bristande arbetsmiljön har i sin tur orsakat en personalflykt vilket resulterat i ytterligare stängda vårdplatser.

Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsen och Myndigheten för vårdanalys har statens uppdrag att värna patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och granska hur effektiva statens åtaganden är på området. Hur ser dessa myndigheter på sin roll och sitt uppdrag i vårdplatsfrågan? Behöver myndigheternas uppdrag och verktyg utvecklas? Och hur kan vi gemensamt arbeta för att komma tillrätta med vårdplatsbristen?

Moderator
Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundets vårdplatsgrupp

Medverkande
Olivia Wigzell, GD, Socialstyrelsen
Gunilla Hult Backlund, GD, IVO
Fredrik Lennartsson, Vårdanalys
Elin Karlsson, Läkarförbundets vårdplatsgrupp
Lars Rocksén, ST anestesi och intensivvård, landstinget Västernorrland

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl
Presschef Sveriges läkarförbund
070 687 32 42
cecilia.sandahl@slf.se

Erik Kjellin
Kommunikationsstrateg Sveriges läkarförbund
070 790 33 96
erik.kjellin@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Läkarförbundet i Almedalen: Hur löser vi vårdplatsbristen?