Hoppa till innehåll
Pressrum
Läkarförbundet i Almedalen: Vilken betydelse har chefskapet för vårdens resultat?

Läkarförbundet i Almedalen: Vilken betydelse har chefskapet för vårdens resultat?

Vilka positiva och negativa effekter kan forskningen se av läkares chefskap gällande kvaliteten på vården, personalnöjdheten och hanteringen av finansiella och operativa resurser? Är det ett problem att färre läkare antar chefskap, och vad kan i så fall göras för att vända utvecklingen?
Pressmeddelande
Läkarförbundet i Almedalen: Vilken betydelse har chefskapet för vårdens resultat?

Välkommen!

Datum: tisdag 4 juli
Tid: 08:40 – 09:30 
Plats: Läkartidningens tält vid hamnplan, H502 i Visby

Förutsättningarna för en effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet byggs upp av beslut som fattas på flera nivåer, från det patientnära sammanhanget hela vägen upp till strategiska vägval i den högsta ledningen. Läkare är en nyckelgrupp för såväl praktiskt utförd sjukvård som utveckling, strategisk planering och ledning av den, men under de senaste årtiondena har andelen läkare med chefsuppdrag i hälso- och sjukvården gradvis minskat. Och bland yngre läkare har andelen som kan tänka sig anta ett chefskap i framtiden sjunkit dramatiskt. Vilka positiva och negativa effekter kan forskningen se av läkares chefskap gällande kvaliteten på vården, personalnöjdheten och hanteringen av finansiella och operativa resurser? Är det ett problem att färre läkare antar chefskap, och vad kan i så fall göras för att vända utvecklingen?

Moderator: Heidi Stensmyren, Ordförande, Sveriges läkarförbund

Medverkande:

Melvin Samsom, Sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset
Annika Elias, Ordförande, Ledarna
Heidi Stensmyren, Ordförande, Sveriges läkarförbund
Jonas Ålebring, Ordförande, Sylf
Thomas Lindén, Ordförande, Sveriges läkarförbunds chefsförening


För mer information kontakta:

Cecilia Sandahl
Presschef Sveriges läkarförbund
070 687 32 42
cecilia.sandahl@slf.se

Erik Kjellin
Kommunikationsstrateg Sveriges läkarförbund
070 790 33 96
erik.kjellin@slf.se

Läs gärna Läkarförbundet på DN Debatt ”Medicinskt kompetenta chefer ger högre vårdkvalitet”

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Läkarförbundet i Almedalen: Vilken betydelse har chefskapet för vårdens resultat?