Hoppa till innehåll
Pressrum
Läkarförbundet kommenterar Gabriel Wikströms utnämning av Anna Nergårdh som särskild utredare

Läkarförbundet kommenterar Gabriel Wikströms utnämning av Anna Nergårdh som särskild utredare

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström presenterade idag Anna Nergårdh, chefsläkare i SLL som särskild utredare med uppdrag att ställa om sjukvården och stärka primärvården. Läkarförbundet välkomnar beskedet som är ett första steg i rätt riktning.
Pressmeddelande

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström presenterade idag Anna Nergårdh, chefsläkare i SLL som särskild utredare med uppdrag att ställa om sjukvården och stärka primärvården. Läkarförbundet välkomnar beskedet som är ett första steg i rätt riktning.

Svensk hälso- och sjukvård lider av en rad strukturella problem som har gett upphov till ineffektivitet i systemet. Med internationella mått mätt är det svenska sjukvårdssystemet ovanligt sjukhustungt, vilket gör vården ineffektiv och betydligt dyrare än vad den behöver vara. 

– Ska vi klara välfärdens finansiering så är en effektiv verksamhet en förutsättning, och för det krävs strukturella förändringar. Därför välkomnar Läkarförbundet beskedet om att Anna Nergårdh har tillsatts med uppdrag att stärka primärvården. Anna är en mycket kompetent person med en intressant bakgrund och jag ser fram emot ett konstruktivt samarbete i dessa frågor, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. 

Primärvården befinner sig i ett allvarligt läge. Resursbrist, en ökande andel vårdkrävande äldre och svårigheter att lösa läkarbristen på vårdcentralerna gör att vi närmat oss gränsen då det inte längre går att garantera en fungerande primärvård med godtagbar kvalitet.

– Detta är ett steg i rätt riktning, men Sverige behöver också en mer genomgripande, nationell reform av primärvården som säkrar en fullt utbyggd primärvård till hela befolkningen. För det ser vi att det behövs ett tydligt nationellt grunduppdrag och nationellt fastställda finansieringsprinciper.

Sverige har den lägsta andelen allmänläkare inom OECD, cirka 16 procent jämfört med 30–40 procent i andra jämförbara länder, vilket är en av grunderna till att sjukvården bedrivs på fel plats. Slutenvårdsresurser används till att möta behov som bättre hade hanterats inom primärvården.

– Förtroendet för primärvården måste öka hos befolkningen för att den på allvar ska kunna fylla sin roll som hälso- och sjukvårdens bas. Och förtroende skapas genom tillgänglighet, hög kompetens och hög kontinuitet. Avgörande är en tillräcklig läkarbemanning, avslutar Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.


Kontaktperson:
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund 
heidi.stensmyren@slf.se 
070-590 70 33

Erik Kjellin, kommuikationsstrateg
erik.kjellin@slf.se
070-790 33 96

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Läkarförbundet kommenterar Gabriel Wikströms utnämning av Anna Nergårdh som särskild utredare