Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Pressrum
Läkarförbundet lanserar ny sajt om trygg vård

Läkarförbundet lanserar ny sajt om trygg vård

Trygg vård. Så heter Läkarförbundets nya webbplats som lanseras i dag. På Trygg vård kan ni läsa om olika läkares dagliga arbete för patienter och deras anhöriga. Anledningen är att öka förståelsen för läkares vardag och arbetsmiljö, men också om personliga drivkrafter och erfarenheter.
Pressmeddelande
Läkarförbundet lanserar ny sajt om trygg vård
Trygg vård om läkares dagliga arbete för patienter.

Trygg vård. Så heter Läkarförbundets nya webbplats som lanseras i dag. På Trygg vård kan ni läsa om olika läkares dagliga arbete för patienter och deras anhöriga. Anledningen är att öka förståelsen för läkares vardag och arbetsmiljö, men också om personliga drivkrafter och erfarenheter.

Dagens kapacitetsbrist gör att läkare – som har det medicinska ansvaret – behöver fatta svåra beslut om prioriteringar. Det leder ofta till en etisk stress i form av känsla av otillräcklighet inför uppgiften att åstadkomma den allra bästa vården för varje enskild patient. Blir arbetspressen på vårdens personal för hård ökar också misstagen och patientsäkerheten äventyras.

– Läkarförbundets medlemmar vittnar om ett allt högre arbetstempo, dålig bemanning och oro för sämre patientsäkerhet. Läkare har en utsatt position med stort ansvar och många gånger små möjligheter att påverka arbetssituationen. En alltmer pressad arbetsmiljö ökar också risken för att läkarnas arbetskapacitet minskar och den egna ohälsan ökar, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Arbetsvillkoren behöver göras mer flexibla och anpassas mer efter vars och ens individuella förutsättningar. Exempelvis kan äldre läkare med sin stora kunskap och kompetens motiveras att stanna längre i arbetslivet om jour och beredskapsavtal uppmuntrar till fortsatt engagemang.

Läkare arbetar som kollektiv 41,1 timmar per vecka efter borträknat ledighetsuttag. Landstingen får ut fler arbetade timmar av läkare än av någon annan personalgrupp med annan arbetstidsmodell. Räknas dessutom beredskapen in arbetar läkare över 44 timmar per vecka netto. Under lång tid har svensk hälso- och sjukvård förlitat sig på att läkare arbetar mycket – det gäller både på mindre enheter i glesbygd och på högspecialiserade universitetskliniker.

– För att få vårdens verksamheter att gå runt har läkare tyvärr ofta tvingats kompromissa med sin egen nödvändiga återhämtning. Så kan vi inte längre ha det. Läkarnas egenhälsa är också direkt avgörande för förmågan att kunna ge patienterna en fullgod vård, säger Heidi Stensmyren.

Gå till Trygg vård: www.tryggvard.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Läkarförbundet lanserar ny sajt om trygg vård