Hoppa till innehåll
Pressrum
Läkarförbundet om statsbudgeten

Läkarförbundet om statsbudgeten

​Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande reformer inom hälso- och sjukvården i budgetpropositionen. Det finns en del bra förslag som satsningar på unga personers psykiska hälsa. Mestadels handlar det ändå om mindre poster som avgiftsfri mammografi och fri avgift inom primärvården för dem som fyllt 85 år.
Pressmeddelande

Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande reformer inom hälso- och sjukvården i budgetpropositionen. Det finns en del bra förslag som satsningar på unga personers psykiska hälsa. Mestadels handlar det ändå om mindre poster som avgiftsfri mammografi och fri avgift inom primärvården för dem som fyllt 85 år.

Med glädje kan konstateras att regeringen tillför en så kallad professionsmiljard för att stimulera bättre och effektivare användning av yrkesutövarnas kompetens, bland annat genom bättre administrativa stöd. Likaså tilldelas landstingen en miljard kronor extra år 2016. Anledningen är att stärka vården långsiktigt mot bakgrund av exempelvis demografi och kompetensförsörjning.

Om budgetförslagen från regeringen blir verklighet kommer Sverige nästa år att få världens högsta marginalskatt på 60 procent. Avtrappningen av jobbskatteavdraget gör att vissa löntagare endast får behålla 40 procent av sin nästa löneökning.

Det är mycket positivt att regeringen skjuter till ytterligare 65 miljoner kronor år 2016 för att korta köerna och ta fram kunskapsprov för bland annat utländska vårdutbildningar.

– Läkarförbundet har drivet den här frågan hårt, att snabbare få in våra utländska kollegor på arbetsmarknaden, säger Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.

En annan viktig satsning är stärkta insatserna inom psykiatri och psykisk hälsa för barn och unga vuxna. Förslaget innebär att området psykisk ohälsa förstärks med ytterligare 280 miljoner kronor per år 2016-2019. Medlen ska användas till ungdomsmottagningarnas arbete och stimulera nya initiativ på området.

Kontaktpersoner:

Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund, 070-590 70 33
heidi.stensmyren@slf.se

Michael Feldt, presschef, 070-790 34 35, michael.feldt@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare