Hoppa till innehåll
Pressrum
Läkarförbundet välkomnar lagförslaget för ökad patientsäkerhet och bättre koll på läkemedel

Läkarförbundet välkomnar lagförslaget för ökad patientsäkerhet och bättre koll på läkemedel

På dagens regeringssammanträde beslutar regeringen om de lagförslag som krävs för att skapa en nationell läkemedelslista. – Äntligen, vi har arbetat länge med frågan, men för att få en helhetsbild över patienternas samtliga läkemedel måste även rekvisitionsläkemedlen så snart som möjligt inkluderas i läkemedelslistan, säger Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund.
Pressmeddelande
Läkarförbundet välkomnar lagförslaget för ökad patientsäkerhet och bättre koll på läkemedel
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

På dagens regeringssammanträde beslutar regeringen om de lagförslag som krävs för att skapa en nationell läkemedelslista.

– Äntligen, vi har arbetat länge med frågan, men för att få en helhetsbild över patienternas samtliga läkemedel måste även rekvisitionsläkemedlen så snart som möjligt inkluderas i läkemedelslistan, säger Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund.

Den nationella läkemedelslistan innebär att all relevant information om läkemedel som har skrivits ut till en person på recept och om läkemedel som har hämtats ut på öppenvårdsapotek samlas på ett ställe, oavsett vem som skrivit ut receptet. Det kommer bland annat att ge bättre förutsättningar för att upptäcka och undvika skadliga kombinationer av läkemedel, samt minska risken för överförskrivning och felaktig förskrivning av narkotiska läkemedel.


– Genom den nationella läkemedelslistan får dina olika läkare en överblick av vilka läkemedel du har fått utskrivet sedan tidigare. Det är ett viktigt verktyg för att öka patientsäkerheten och göra vården bättre, säger socialminister Annika Strandhäll idag i ett pressmeddelande.

– Vi måste minska risken att personer får farliga kombinationer av läkemedel och säkerställa att narkotikaklassade läkemedel inte missbrukas, säger socialminister Annika Strandhäll.

I lagrådsremissen föreslås att ett nytt personregister, den nationella läkemedelslistan, ska tas fram. E-hälsomyndigheten ska föra personregistret. Den nationella läkemedelslistan kommer att ersätta två befintliga register: receptregistret (som bl.a. innehåller uppgifter om läkemedel som har skrivits ut till en patient på recept, oavsett om dessa läkemedel hämtats ut eller inte) och läkemedelsförteckningen (som innehåller uppgifter om förskrivna läkemedel som har lämnats ut på apotek).

Läs mer i regeringens pressmeddelande om vad lagförslaget innehåller

– För att få en helhetsbild över patienternas samtliga läkemedel måste även rekvisitionsläkemedlen så snart som möjligt inkluderas i läkemedelslistan, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Fakta: Rekvisitionsläkemedel är sådana läkemedel som köps in av vårdgivaren och ges direkt till patienten. De är vanligast inom den vård som bedrivs på sjukhus. I primärvården förskrivs de flesta läkemedel på recept, och patienten hämtar ut dem på apoteket. Användning av rekvisitionsläkemedel blir dock allt vanligare även inom öppen vård, då i synnerhet inom den öppna specialiserade vården.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Läkarförbundet välkomnar lagförslaget för ökad patientsäkerhet och bättre koll på läkemedel