Hoppa till innehåll
Pressrum
Läkarförbundet vill att staten ger ett utökat utbildningsuppdrag till regionerna

Läkarförbundet vill att staten ger ett utökat utbildningsuppdrag till regionerna

Det råder stor brist på specialistläkare inom hälso- och sjukvården. En brist som beror på stora pensionsavgångar och att regionerna inte utbildar nya specialistläkare i den utsträckning som krävs. Därför vill Läkarförbundet att staten tar ett större och mer övergripande ansvar för utbildningen av specialistläkare.
Pressmeddelande
Läkarförbundet vill att staten ger ett utökat utbildningsuppdrag till regionerna

Idag ansvarar varje region för sin egen kompetensförsörjning av specialistläkare. Men många regioner har inte tillräckliga förutsättningar att utbilda specialistläkare i den omfattning som behövs. Flera regioner samarbetar därför och bistår varandra i utbildandet av specialistläkare. Men det räcker inte och idag utbildas för få specialistläkare.

– Läkarförbundet vill att alla regioner ska samarbeta mer strukturerat och att staten ska ta ett större övergripande ansvar för att dimensionera och samordna samtliga delar i läkarnas utbildning, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund.

Läkarförbundet föreslår ett system med så kallade utbildningsregioner. I ett sådant system behåller regionerna sina generella utbildningsuppdrag, men vissa regioner kan även ges särskilda utbildningsuppdrag inom ett antal angivna specialiteter. Regioner som utses till utbildningsregioner ska få ersättning från staten för detta. Staten ansvarar för att övervaka tillgång och efterfrågan på specialistläkare och att utbildningsverksamheten dimensioneras utifrån det.

– Idag är det stor brist på specialistläkare samtidigt som många läkare står i kö för specialiseringstjänstgöringen (ST). Detta förutsätter att det finns tillräckligt många AT- och BT-platser också för att man ska kunna komma vidare i sin utbildning till specialist. Läkarförbundets förslag leder till fler kan få ST-tjänstgöring snabbare. Det gynnar såväl regionerna som läkarna och vinnarna är patienterna, säger Shadi Ghorbani, ordförande Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF).

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Läkarförbundet vill att staten ger ett utökat utbildningsuppdrag till regionerna