Hoppa till innehåll
Pressrum
Läkarförbundets ordförande vald till president för World Medical Association, WMA

Läkarförbundets ordförande vald till president för World Medical Association, WMA

​Läkarförbundets avgående ordförande Heidi Stensmyren har valts till president för World Medical Association (WMA).
Pressmeddelande
Läkarförbundets ordförande vald till president för World Medical Association, WMA
​Läkarförbundets avgående ordförande Heidi Stensmyren har valts till president för World Medical Association (WMA).

Idag, den 30 oktober, har världsläkarorganisationen World Medical Associations generalförsamling enhetligt valt Sveriges läkarförbunds avgående ordförande Heidi Stensmyren till blivande president.

Heidi Stensmyrens kandidatur hade ett stort stöd och hon blir den som 2021–2022 efterträder Dr David Barbe från USA som WMA-president.

– Det är oerhört hedrande att få ett så stort stöd från länder över hela världen och att få företräda en så tongivande internationell aktör, säger Heidi Stensmyren.

Heidi Stensmyren har lång erfarenhet från WMA och var mellan 2017–2019 ordförande i världsläkarorganisationens etikkommitté. WMA är bland annat bärare av Helsingforsdeklarationen, som anger etiska principer för medicinsk forskning på människor. Genom resolutioner och policys vägleder WMA medicinska föreningar, regeringar och organisationer över hela världen.

– WMA företräder världens läkare och tar ställning i etiska och professionella frågor som exempelvis yrkesetik, forskning, tillgång till hälso- och sjukvård, hälsorelaterade mänskliga rättigheter och reproduktiva frågor. Viktiga områden som jag ser fram emot att arbeta med, säger Heidi Stensmyren.

– Effekterna av coronapandemin och framtagandet av samt tillgången till vacciner är viktiga frågor som jag kommer vara engagerad i, säger Heidi Stensmyren

Vad är WMA?

World Medical Association grundades den 17 september 1947, då läkare från 27 länder träffades vid WMA:s första generalförsamling i Paris. Organisationen skapades för att säkerställa läkares oberoende och för att arbeta för att läkare alltid ska erbjuda hälso- och sjukvård av högsta möjliga kvalitet och etiska standard. Detta var särskilt angeläget efter de övergrepp som skett under andra världskriget, och WMA har allt sedan grundandet varit en oberoende sammanslutning av nationella läkarorganisationer.

WMA:s arbete syftar till att uppnå högsta internationella standard inom medicinsk utbildning, medicinsk vetenskap, etik och hälso- och sjukvård, till förmån för alla människor i världen.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Läkarförbundets ordförande vald till president för World Medical Association, WMA