Hoppa till innehåll
Pressrum
Läkarföreningen: Ge ett ökat akutuppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Läkarföreningen: Ge ett ökat akutuppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset vill att SLL skyndsamt skall utreda vårt förslag att ge ett ökat akutuppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Genom att öppna en utbildningsprofilerad akutmottagning för vuxna, med akutvårdsavdelningar i gamla Karolinskas (GKS) lokaler får vi flera positiva effekter för patienterna och personalen i hela akutsjukvården.
Pressmeddelande
Läkarföreningen: Ge ett ökat akutuppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Ge ett ökat akutuppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Vi vill skapa den bästa akutsjukvården för invånare i Stockholms län!

Läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset vill att SLL skyndsamt skall utreda vårt förslag att ge ett ökat akutuppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Genom att öppna en utbildningsprofilerad akutmottagning för vuxna, med akutvårdsavdelningar i gamla Karolinskas (GKS) lokaler får vi flera positiva effekter för patienterna och personalen i hela akutsjukvården på kort och lång sikt. Med förslaget kommer akutsjukvården i Stockholm säkras för framtiden och få omedelbara förutsättningar för:

  • mer jämlik vård med bättre tillgänglighet för de patienter som verkligen behöver vård
  • att det blir attraktivt att arbeta i akutsjukvården i hela regionen
  • kompetensutveckling för samtlig sjukvårdspersonal inom akutsjukvården
  • förbättringar i akutsjukvården för barn på NKS
  • fler utbildningsplatser inom akutsjukvård för allmänläkare

En utbildningsprofilerad akutmottagning innebär att vi i det dagliga arbetet med att ta hand om patienter kan skapa verksamhetsförlagd utbildning i stor omfattning med de bästa pedagogiska förutsättningarna. Detta kan utökas med trainee-program, fortbildnings och forskningsinsatser. Det ger intresserade en möjlighet att gradvis ta större ansvar under handledning i en förhoppningsvis lång yrkeskarriär inom akut sjukvård. Det kan också säkra en del av de utbildningsplatser på akutmottagning som behövs för att utbilda de specialister i allmänmedicin som utgör grund för ett framtida skifte mot en utbyggd primärvård.

Ett utökat akutuppdrag i de gamla lokalerna kan tjäna som en överbyggande resurs för de akutmottagningar på övriga akutsjukhus som nu har många patienter i korridorerna och en så påfrestande arbetsmiljö att personal slutar just nu.

Det ökade kirurgiska uppdraget innebära att vi säkrar det robusta trauma och katastrofomhändertagandet i länet. Verksamheten kan också vara en del i uppbyggnaden av totalförsvaret som behöver utvecklas.

Det finns utmaningar med förslaget gällande bemanning av den utökade verksamheten initialt. Vi tror dock att verksamheten blir en magnet för vårdprofessionen som brinner för akutsjukvård och som vill undervisa. Många orkar inte arbeta 100 procent i akutsjukvården med kontinuitet. Här kommer man att vilja göra det.

Förslaget innebär att intensivakuten får två ingångar. En i NKS-huset för patienter direkt till intervention eller vårdavdelning och en i GKS för det utökade uppdraget. Då skapas även bättre möjligheter för den akuta barnsjukvården på barnakuten NKS.

Genom effektivare personalutnyttjande på Karolinska Solna och att personalen känner sig motiverade att stanna kvar kan investeringskostnaderna för projektet minska sett över tid.

Vill ni veta mer hur vi har tagit fram förslaget. Detaljer bakom det?

Kontakt:

Ordförande Karolinska Universitetssjukhusets läkarförening

Yvonne Dellmark

Tfn: 073 668 17 40

Ledamot Karolinska Universitetssjukhusets läkarförening

Mikael Nilsson

Tfn: 073 358 99 10

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Läkarföreningen: Ge ett ökat akutuppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset, Solna