Hoppa till innehåll
Pressrum
Läkarnas tid för fortbildning minskar kraftigt från redan låga nivåer

Läkarnas tid för fortbildning minskar kraftigt från redan låga nivåer

Läkarnas tid för fortbildning har minskat kraftigt. På bara tre år, mellan 2012 och 2015, har antalet dagar för extern fortbildning minskat med 15 procent. Från 7,1 dagar 2012 till 6 dagar 2015. Det visar resultatet av Läkarförbundets fortbildningsenkät. Resultatet är långt ifrån vad Läkarförbundet bedömer nödvändigt för att upprätthålla kompetens i ett kunskapsintensivt yrke.
Pressmeddelande
Läkarnas tid för fortbildning minskar kraftigt från redan låga nivåer

Läkarnas tid för fortbildning har minskat kraftigt från redan låga nivåer. På bara tre år, mellan 2012 och 2015, har antalet dagar för extern fortbildning minskat med 15 procent. Från 7,1 dagar 2012 till 6 dagar 2015. En av tio specialistläkare har inte ägnat sig åt någon extern fortbildning alls under 2015.

Det visar resultatet av Läkarförbundets fortbildningsenkät, där 1 500 medlemmar svarat på hur mycket fortbildning de får. Resultatet är långt ifrån de tio dagar extern fortbildning per år som Läkarförbundet bedömer krävs för att upprätthålla kompetens i ett kunskapsintensivt yrke.

Tiden för internutbildning och egen fortbildning uppgår nu endast till en timme, respektive två timmar per vecka vilket är betydligt mindre än nödvändigt. Specialistläkare bör sammanlagt kunna avsätta minst en halv dag i veckan för internutbildning och egen fortbildning.

– Resultatet är beklämmande. Läkare måste ha goda förutsättningar att under hela sitt yrkesliv ta till sig ny medicinsk kunskap. Undersökningen visar att så inte är fallet. I slutändan innebär utvecklingen att läkare i vissa delar av landet är uppdaterade på nya behandlingsmetoder och forskningsrön, medan man i andra delar halkar efter. Och att vi står allt längre ifrån en jämlik vård, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbunds utbildnings- och forskningsdelegation.

Läkarförbundet efterlyser ett tydligare nationellt ansvarstagande för hälso- och sjukvårdens kompetensutveckling. För att tydliggöra arbetsgivarnas ansvar för läkarnas fortbildning krävs en reglering i form av en föreskrift som tydligt kräver en systematiserad fortbildning där det finns en plan för varje medarbetares fortbildning.

– Läkare får idag inte den fortbildning de behöver och vi ser en kraftigt nedåtgående trend. Arbetsgivarens ansvar brister och vi anser att fortbildningen måste regleras i föreskrifter. En reglerad fortbildning ökar möjligheterna för en jämlik vård och hälsa då den säkerställer att inte endast läkare vid resursstarka verksamheter får fortbildning, säger Sofia Rydgren Stale. 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Pressrum
Läkarnas tid för fortbildning minskar kraftigt från redan låga nivåer